Child pages
 • Benify/Wellnet/S&P teknisk dokumentation
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Integration

BasURL är exempelvis

https://api.brpsystems.se/brpgog/


Anrop

Anropet sker med en http POST innehållande Xml.
Skicka alltid med headern:

Content-Type: application/xml; charset=utf-8

  Xml:en valideras mot den xsd som ligger på: 

{BasURL}/xsd/webservice/createpartnerorder.xsd

 

Anropen för Benify sker mot:

POST {BasURL}/webservice/partnerorders/createbenifyorder?apikey={apiKey}

 

Anropen för Wellnet sker mot:

POST {BasURL}/webservice/partnerorders/createwellnetorder?apikey={apiKey}

 

Anropen för S&P sker mot:

POST {BasURL}/webservice/partnerorders/createsoporder?apikey={apiKey}

 

Anropen för Actiway sker mot:

POST {BasURL}/webservice/partnerorders/createactiwayorder?apikey={apiKey}

Apinyckel

Api-nyckel av typen 'partner' krävs för alla anrop. Denna nyckel tillåter endast anrop från i förväg bestämda IP:n och läggs in manuellt av BRP:s support.

Exempel:

 

POST {BasURL}/webservice/partnerorders/create{partner}order?apikey=338936767883

 

Exempel

Observera:

 1. priceincvat är priset i öre inklusive moms. 
 2. ordernr är beställningsnummer hos benify|wellnet|sop|actiway och hamnar som märkning på fakturan i BRP. "Avser beställning 1234567 hos Benify"
 3. Man ha en eller flera orderItems
Anrop
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<order>
 <origin>benify|wellnet|sop</origin>
 <version>1</version>
 <ordernr>1234567</ordernr>
 <businessunit>
  <id>1</id>
 </businessunit>
 <organization>
  <number>123425-2334</number>
  <name>Test Org.</name>
 </organization>

 <person>
  <firstname>Tessan</firstname>
  <lastname>Testsson</lastname>
  <personnumber>111111-1116</personnumber>
  <shippingstreet>Testgatan 4</shippingstreet>
  <shippingpostal>12345</shippingpostal>
  <shippingcity>Teststad</shippingcity>
  <shippingcountry>SE</shippingcountry>
  <email>tessan@test.com</email>
  <homephone>123 45</homephone>
  <workphone>07984245</workphone>
	<note>An optional message here.</note>
 </person>
 
 <orderitem>
  <productnumber>2</productnumber>
  <startday>2013-12-24</startday>
  <priceincvat>250000</priceincvat>
 </orderitem>
 <orderitem>
  <productnumber>4</productnumber>
  <startday>2013-12-24</startday>
  <priceincvat>1000</priceincvat>
 </orderitem>
</order>
Svar

Vid fel:

TagFormatFörklaring
messageSträngLäsbart meddelande
codeNummerFelkoder
debuginfoSträngMer utförlig information om felet
<errors>
 <error>
  <message>Invalid settings configuration</message>
  <code>1111</code>
  <debuginfo>Invalid value for setting 'organizationidflexpay', no organization found with id: null</debuginfo>
 </error>
</errors>

Engelska används som språk för eventuella felmeddelanden.

 

När det går som det ska:

TagFormatFörklaring
order Den skapade ordern
numberNummerOrdernummer
createdTidpunktNär ordern skapades
orderedby Beställaren, obs behöver inte helt överensstämma med det som angavs i anropet men den ordern faktiskt skapades på
personnumberPersonnummerBeställarens personnummer
numberNummerBeställarens kundnummer i BRP
firstnameSträngBeställarens förnamn
lastnameSträngBeställarens efternamn
streetSträngBeställarens adress gata
postalSträngBeställarens adress postnummer
citySträngBeställarens adress stad
countrySträngBeställarens adress 2-bokstavslandskod enligt ISO 3166
businessunit Den anläggning som order är gjord på
nameSträngAnläggningens namn
organization Organisationen som order hör till
numberSträngOrganisationsnummer
nameSträngOrganisationens namn
product Produkt som ingår i beställningen
numberSträngProduktnummer i BRP
typeSträngProdukttyp
nameSträngProduktnamn
sumexvatNumberOrders totalpris exklusive moms i ören
vatsum Moms
rateNumberMomssatsen i procent
amountNumberMomsdelen i ören
sumNumberTotalpriset på ordern inklusive moms i ören
lefttopayNumberHur mycket det är kvar att betala på ordern, ska alltid vara 0 ty ordern betalas av fakturan
markSträngOrder markering
invoice Faktura
numberNummerFakturans nummer i BRP
ocrnumberNummerFakturans OCR-nummer
totalamountNummerFaktura värde i ören
restNummerKvar att betala på fakturan i ören
invoicedateDatumFaktura datum
duedateDatumFakturans förfallodatum
markSträngFaktura markering. Sätts till "Avser beställning 1234 hos Benify|Wellnet|Sop|Activway" om ordernr anges vid anrop.
<confirmation>
 <order>
  <number>137</number>
  <created>2013-11-20 10:31</created>
  <orderedby>
   <personnumber>111111-1116<personnumber>
   <number>10004</number>
   <firstname>Tessan</firstname>
   <lastname>Testsson</lastname>
   <street>Testgagan 4</streetaddress>
   <postal>12345</postaladdress>
   <city>Teststa</city>
   <country>SE</country>
  </orderedby>
  <businessunit>
   <name>Anläggning 2</name>
  </businessunit>
  <organization>
   <number>123425-2334</number>
   <name>Test Org.</name>
  </organization>
  <products>
   <product>
    <number>64575F</number>
    <type>Klippkort</type>
    <name>100 Entre klipp</name>
   </product>
	 <product>
    <number>10544C</number>
    <type>article</type>
    <name>Banana</name>
   </product>
  </products>
  <sumexvat>19660</sumexvat>
  <vatsums>
   <vatsum>
    <rate>25</rate>
    <amount>4680</amount>
   </vatsum>
	 <vatsum>
    <rate>6</rate>
    <amount>60</amount>
   </vatsum>
  </vatsums>
  <sum>24400</sum>
  <lefttopay>0</lefttopay>
  <mark>benify</mark>
 </order>
 <invoice>
  <number>14</number>
  <ocrnumber>1446</ocrnumber>
  <totalamount>24400</totalamount>
  <rest>24400</rest>
  <invoicedate>2013-11-20</invoicedate>
  <duedate>2013-11-30</duedate>
  <mark>Avser beställning 1234 hos Benify</mark>
 </invoice>
</confirmation>

Inställningar

Inställningen "Använd förnya i partnerorder". Om satt tillåts att renew sätts på abonnemang. 

 • No labels