Child pages
 • Benify/Wellnet/Actiway/Söderberg & Partners
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 25 Next »

TBR T1210

Vad är FlexPay?

FlexPay är ett företag som hanterar personalförmåner åt andra arbetsgivare. Se mer på deras hemsida https://www.flexpay.se. I integrationen med BRP Systems innebär det att ni kan hos FlexPay publicera olika produkter som era kunder köper via FlexPay. Kunden kan sedan boka t.ex. en behandling via BRPs webportal.

Exempel på vanligt flöde:

1. Konsument vars arbetsgivare anlitar Flexpay väljer att köpa en produkt från Leverantören i Flexpays portal

2. Flexpay anropar Leverantörens BRP-installation via webservice

3. BRP skapar beställning och en faktura avseende den och svarar Flexpay med bland annat belopp och OCR-nummer

4. BRP kan skicka en orderbekräftelse till Konsument per epost

5. Konsument går till Leverantörens anläggning, hämtar ut ett medlemskort som används för inpassering och kan börja träna.

6. Flexpay betalar fakturan med OCR-nummer som referens

7. BRP registrerar inbetalningen på samma sätt som vilken fakturainbetalning som helst

Integration

BasURL är exempelvis

https://api.brpsystems.se/brpgog/


Anropet som Flexpay gör är en post innehållande Xml. Xml:en valideras mot den xld som ligger på 

{BasURL}/xsd/webservice/createflexpayorder.xsd

 

Anropen sker mot

POST {BasURL}/webservice/partnerorders/createflexpayorder

Exempel

Observera att priceincvat är priset i ören inklusive moms

Anrop
<order>
 <origin>flexpay</origin>
 <version>1</version>
 <businessunit>
  <id>2</id>
 </businessunit>
 <organization>
  <number>123425-2334</number>
  <name>Test Org.</name>
 </organization>

 <person>
  <firstname>Tessan</firstname>
  <lastname>Testsson</lastname>
  <personnumber>111111-1116</personnumber>
  <shippingstreet>Testgagan 4</shippingstreet>
  <shippingpostal>12345</shippingpostal>
  <shippingcity>Teststa</shippingcity>
  <shippingcountry>SE</shippingcountry>
  <email>tessan@test.com</email>
  <homephone>123 45</homephone>
  <workphone>07984245</workphone>
 </person>
 
 <orderitem>
  <productnumber>64575F</productnumber>
  <startday>2011-12-24</startday>
  <priceincvat>23400</priceincvat>
 </orderitem>
</order>
Svar

Vid fel:

TagFormatFörklaring
messageSträngLäsbart meddelande
codeNummerFel kod, se LÄNK
debuginfoSträngMer utförlig information om felet
<errors>
 <error>
  <message>Invalid settings configuration</message>
  <code>1111</code>
  <debuginfo>Invalid value for setting 'organizationidflexpay', no organization found with id: null</debuginfo>
 </error>
</errors>

När det går som det ska:

TagFormatFörklaring
order Den skapade ordern
numberNummerOrdernummer
createdTidpunktNär ordern skapades
orderedby Beställaren, obs behöver inte helt överensstämma med det som angavs i anropet men den ordern faktiskt skapades på
personnumberPersonnummerBeställarens personnummer
numberNummerBeställarens kundnummer i BRP
firstnameSträngBeställarens förnamn
lastnameSträngBeställarens efternamn
streetSträngBeställarens adress gata
postalSträngBeställarens adress postnummer
citySträngBeställarens adress stad
countrySträngBeställarens adress land
businessunit Den anläggning som order är gjord på
nameSträngAnläggningens namn
organization Organisationen som order hör till
numberSträngOrganisationsnummer
nameSträngOrganisationens namn
product Produkt som ingår i beställningen
numberSträngProduktnummer i BRP
typeSträngProdukttyp
nameSträngProduktnamn
sumexvatNumberOrders totalpris exklusive moms i ören
vatsum Moms
rateNumberMomssatsen i procent
amountNumberMomsdelen i ören
sumNumberTotalpriset på ordern inklusive moms i ören
lefttopayNumberHur mycket det är kvar att betala på ordern, ska alltid vara 0 ty ordern betalas av fakturan
markSträngOrder markering
invoice Faktura
numberNummerFakturans nummer i BRP
ocrnumberNummerFakturans OCR-nummer
totalamountNummerFaktura värde i ören
restNummerKvar att betala på fakturan i ören
invoicedateDatumFaktura datum
duedateDatumFakturans förfallodatum
<confirmation>
 <order>
  <number>137</number>
  <created>2013-11-20 10:31</created>
  <orderedby>
   <personnumber>111111-1116<personnumber>
   <number>10004</number>
   <firstname>Tessan</firstname>
   <lastname>Testsson</lastname>
   <street>Testgagan 4</streetaddress>
   <postal>12345</postaladdress>
   <city>Teststa</city>
   <country>Sverige</country>
  </orderedby>
  <businessunit>
   <name>Anläggning 2</name>
  </businessunit>
  <organization>
   <number>123425-2334</number>
   <name>Test Org.</name>
  </organization>
  <products>
   <product>
    <number>64575F</number>
    <type>Klippkort</type>
    <name>100 Entre klipp</name>
   </product>
  </products>
  <sumexvat>18720</sumexvat>
  <vatsums>
   <vatsum>
    <rate>25</rate>
    <amount>4680</amount>
   </vatsum>
  </vatsums>
  <sum>23400</sum>
  <lefttopay>0</lefttopay>
  <mark>flexpay</mark>
 </order>
 <invoice>
  <number>14</number>
  <ocrnumber>1446</ocrnumber>
  <totalamount>23400</totalamount>
  <rest>23400</rest>
  <invoicedate>2013-11-20</invoicedate>
  <duedate>2013-11-30</duedate>
 </invoice>
</confirmation>

Flexpay behöver av Leverantören:

En lista med produkter som ska vara tillgängliga. Produkterna är klippkort och abonnemang som inte kräver AG

   Listan innehåller produktnummer, pris och på vilka anläggningar som de är möjliga att köpa

En lista med anläggnings ID:n

En API-nyckel av typen partner, kontakta BRP support för detta.

 

 

 • No labels