Child pages
 • Benify/Wellnet/Actiway/Söderberg & Partners
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 4 Next »

Vad är FlexPay?

FlexPay är ett företag som hanterar förmåner. Se mer på deras hemsida https://www.flexpay.se. I integrationen med BRP Systems innebär det att ni kan hos FlexPay publicera olika klippkortsprodukter som era kunder köper via FlexPay. Kunden länkas sedan in i BRP Systems webportal där kunden automatiskt skapas, om den tidigare inte fanns, och tilldelas ett klippkort. Kunden kan sedan boka t.ex. en behandling via BRPs webportal och använda klippkortet som betalmedel.

Exempel på vanligt flöde:

1. Konsument vars arbetsgivare anlitar Flexpay väljer att köpa en produkt från Leverantören i Flexpays portal

2. Flexpay anropar Leverantörens BRP-installation via webservice

3. BRP skapar beställning och en faktura avseende den och svarar Flexpay med bland annat belopp och OCR-nummer

4. BRP kan skicka en orderbekräftelse till Konsument per epost

5. Konsument går till Leverantörens anläggning, hämtar ut ett medlemskort som används för inpassering och kan börja träna.

6. Flexpay betalar fakturan med OCR-nummer som referens

7. BRP registrerar inbetalningen på samma sätt som vilken fakturainbetalning som helst

Integration

BasURL är exempelvis

https://api.brpsystems.se/brpgog/


Anropet som Flexpay gör är en post innehållande Xml. Xml:en valideras mot den xld som ligger på 

{BasURL}/xsd/webservice/createflexpayorder.xsd

 

Anropen sker mot

POST {BasURL}/webservice/partnerorders/createflexpayorder

Exempel

Observera att priceincvat är priset i ören inlusive moms

Anrop
<order>
 <origin>flexpay</origin>
 <version>1</version>
 <businessunit>
  <id>2</id>
 </businessunit>
 <organization>
  <number>123425-2334</number>
  <name>Test Org.</name>
 </organization>

 <person>
  <firstname>Tessan</firstname>
  <lastname>Testsson</lastname>
  <personnumber>111111-1116</personnumber>
  <shippingstreet>Testgagan 4</shippingstreet>
  <shippingpostal>12345</shippingpostal>
  <shippingcity>Teststa</shippingcity>
  <shippingcountry>SE</shippingcountry>
  <email>tessan@test.com</email>
  <homephone>123 45</homephone>
  <workphone>07984245</workphone>
 </person>
 
 <orderitem>
  <produktnumber>64575F</produktnumber>
  <startday>2011-12-24</startday>
  <priceincvat>23400</priceincvat>
 </orderitem>
</order> • No labels