Skip to end of metadata
Go to start of metadataBenify/Wellnet/Söderberg & Partners

Benify, Wellnet Actiway och Söderberg & Partners (S&P) är företag som hanterar personalförmåner åt andra arbetsgivare, se http://www.benify.sehttp://www.wellnet.sehttps://www.actiway.se och http://www.soderbergpartners.se/Integrationen med BRP innebär att Benify/Wellnet/Actiway/S&P (nedan kallat Friskvårdsportalen) publicerar produkter* i sina webportaler där arbetsgivarnas personal kan logga in och beställa abonnemang/klippkort. Priset för produkten bestäms av API-anropet och är överenskommet mellan Friskvårdsportalen och vår kund, produktens pris i BRP används inte.

 *Möjliga produkter är kontantabonnemang (alltså inte AG) och klippkort.

Flöde

 1. Evelina är anställd på Volvo som har avtal med Friskvårdsportalen.
 2. Evelina loggar in på Friskvårdsportalen och kan välja produkter på valfri anläggning i ert BRP.
 3. Evelinas beställning läggs automatiskt in i ert BRP.
 4. Finns hon inte inlagd i BRP skapas ett nytt personkort som kopplas till organisationen Volvo (som även den skapas om den inte finns).
 5. BRP skapar en beställning och en faktura för Evelina med Friskvårdsportalen som mottagare, OCR-nummer förs automatiskt över. Beställningen märks med "Benify", "Wellnet" eller "Sop".
 6. Evelina läggs även i persongrupp benify, wellnet eller sop för att lätt kunna söka fram personer via avancerat urval.
 7. BRP e-postar en orderbekräftelse till Evelina.
 8. Evelina går till anläggningen och hämtar ut medlemskort.
 9. Friskvårdsportalen betalar fakturan med OCR-nummer som referens.
 10. Betalningen registreras i BRP på samma sätt som vanliga fakturainbetalningar.

Att komma igång

 • Ni bestämmer tillsammans med Friskvårdsportalen vilka produkter i ert BRP som ska vara tillgängliga.
 • Friskvårdsportalen behöver Anläggning + id (Kontaktregister > Anläggningar) samt produkt + produktnummer (Produkter > Produkter)
 • Vi måste veta vem som är er kontaktperson hos Friskvårdsportalen.
 • Ni kan bestämma till vilket pris och på vilka anläggningar de olika produkter ska vara tillgängliga.
 • I BRP måste finnas en organisation Benify/Wellnet/SOP
  • Från organisationen hämtas fakturaadress.
  • På denna organisation sätter ni även antal fakturadagar.

Kontering provision

 • Vi föreslår att man ser provision som en kostnad och inte en intäktsförlust. Följ nedan steg för att skapa relevanta konton
 • Ekonomi - Inställningar - Konton. Skapa konto 2641 Ingående moms 25%
 • Ekonomi - Inställningar - Momsgrupper. Skapa en ny momsgrupp med 25% moms, välj kontot ovan. Välj namn 25 ingående.
 • Ekonomi - Inställningar - Konton. Skapa konto 6050 Försäljningsprovision, välj momsgruppen ovan. Se till att kontot bara kan nyttjas som försäljningskonto på varor.

Provisionsprodukten

 • Produkter - Produkter. Skapa en produkt av typen vara.
 • Kalla den tex Provision friskvårdsportalen.
 • Gå till fliken anläggningar, Se till att den finns tillgänglig på alla anläggningar som ni säljer via friskvårdsportalen på.
 • Välj försäljningskonto, t.ex 6050.
 • Ge namn och produktnummer till friskvårdsportalen, precis som för övriga produkter. Nämn att det ska användas som provision.


OBS! När den automatiska beställningen skapas får produkten det pris ni avtalat med Benify/Wellnet/Actiway/S&P. Vill ni ändra priset måste ni kontakta Flexpay/Wellnet/Actiway/S&P.

Köp då kunden redan har ett befintligt abonnemang

Om kunden redan har ett aktivt abonnemang så kommer beteendet vara samma som vid internetköp. För mer dokumentation om hur detta kan konfigureras, se Abonnemangsmatchning vid försäljning.
 • No labels