Child pages
  • Årlig attrition
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

En sammanställning över förändringen i medlemsantal över tiden.

 

Statistiken innehåller följande fält och information:

 

Förklaring av raderna:

Totalt antal avslutade: Totalt antal avslutade medlemsskap under de senaste 12 månaderna
Genomsnitt antal ingående:
Genomsnitt antal ingående medlemmar under de senaste 12 månaderna
Årlig attrition:  "Totalt antal avslutade" dividerat med "Genomsnitt antal ingående"


Filtrering

Det går att filtrera statistiken på:

  • År
  • Region (medlemmens anläggnings region)
  • Anläggning (medlemmens anläggning)
  • Åldersgrupp
  • Kön

Klicka på "Visa" för att uppdatera filtreringen. 

 

 


 

 

  • No labels