Child pages
 • Månadslön + bokningar, närvaro från tidstämpling
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Förberedelser

 1. Lägg in arbetspass i BRP för månadsanställda
 2. Lägg in ledighet / planerad frånvaro med tjänster avsedda för detta.
 3. För bokningar som ska vara lönegrundande och räknas som närvaro i flexberäkningen.(t.ex. övertid) 
  1. bokningen bör ligga på ett arbetspass.
  2. den anställde ska vara instämplad under tiden för bokningen (kan korrigeras manuellt i efterhand).
 4. För bokningar som ska vara lönegrundande men ej räknas med i flexberäkningen.
  1. bokningen bör ligga utanför ett arbetspass dvs bokas på grå tid.
  2. den anställde bör ej vara instämplad under tiden för bokningen (kan korrigeras manuellt i efterhand).

Under månaden

Stämpla in/ut

Justera arbetad tid

Kontrollera flextid

Kontrollera bokningar

Ledighet och frånvaro

Vid månadsslut

Lås månad

 • No labels