Child pages
 • Lägg till personal till tidrapporteringen
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

Sätt anställningsform på person 

 1. Sök upp personen
 2. Under fliken Personal välj Anställningsform

 Kontrollera anställningsnummer 

 1. Sök upp personen
 2. Under fliken Personal, kolla att fältet Anställningsnummer stämmer med lönesystemet

 Lägg in kortnummer på person (vid användning av stämpelklocka)

Se Registrering av kort och armband

Skapa och koppla resurs till person

 se Resurser

Lägg till personen i persongrupp för attestering

 1. Sök upp personen
 2. Fliken Marknad, klicka på "Papper/penna" bredvid Grupper
 3. Markera grupp
 4. Klicka "Lägg till"

 Koppla personen till anläggningar som personen jobbar på

 1. Sök upp personen
 2. Fliken "Personal"
 3. Anläggingar, klicka på "Papper/penna"
 4. Välj anläggningar
 5. Klicka "Spara"

Initiera låst månad för redan anställda

Se Initiera låst månad

 • No labels