Child pages
  • Anställd med lön enbart för inbokade aktiviteter
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Förberedelser

Lägg in bokningsbar tid i BRP (görs eventuellt av schemaläggaren)

Under månaden

Kontrollera bokningar

Vid månadsslut

Lås månad

  • No labels