Child pages
  • Timlön, arbetspass + bokningar
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Förberedelser

Lägg in arbetspass i BRP för den timavlönade/behovsanställda

Under månaden

Säkerställ att det finns inlagt arbetspass eller bokning med tidkod på de tillfällen som är lönegrundande.

Vid månadsslut

Lås månad

  • No labels