Child pages
  • Månadslön, närvaro från tidstämpling
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Förberedelser

  1. Lägg in arbetspass i BRP för månadsanställda
  2. Lägg in ledighet / planerad frånvaro med tjänster avsedda för detta

Under månaden

Stämpla in/ut

Justera arbetad tid

Kontrollera flextid

Ledighet och frånvaro

Vid månadsslut

Lås månad

  • No labels