Child pages
  • Begrepp för Tidrapportering
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Terminologi

BegreppFörklaringExempelLänk ytterligare info
ArbetspassAnger under vilka tider resursen, t.ex. personalen, finns tillgänglig.8 till 17, vardagarArbetspass
Planerad ledighetBokning i BRP där produkten har en tidkod som är inställd som frånvaro.Semester
Arbetad tidDen tid som arbetstagaren arbetat (in-/utstämplingar och aktiviteter). För personer med flex (månadslön) räknas endast flexgrundande arbetstid med i detta.

FlextidFlextid är planerad tid minus arbetad tid och frånvaro.Arbetad tid 6 timmar och 15 minuter, VAB 2 timmar, planerad tid 8 timmar ger 15 minuter flextid
Planerad tidSe tabellen Anställningsform nedan

Preliminär planerad tidPlanerad tid som måste fastställas av en attestant8 timmar om dagen
Bokningsbar tidDen tiden då bokningar kan göras och den tiden personen förväntas arbetaAntingen arbetspass eller schema i BRP
AttestgruppEn grupp som är kopplad till personer som ska attesteras av samma attestant

SchemaläggarePerson som lägger upp scheman för de anställdaPersonalansvarig
TidkodDessa består av ett nummer och ett namn. Numret ska vara samma som i lönesystemet. Detta ställs in per produkt.1244, Frånvaro VAB
AttesterarePerson som är kopplad till en attestgrupp

Anställningsformer Sverige

OBS: Förpliktelser i anställningen, t.ex. att det ingår fem stycken instruktörspass, håller BRP inte reda på utan måste hanteras av attestanten.

Stämpelklocka används i dagsläget för anställda med månadslön.

AnställningsformFörklaringPlanerad tid
Månadslön, närvaro från tidstämplingMånadslön med flex. Arbetad tid tas från tidstämpling (stämpelklocka eller instämplingar). Bokningar med tidskoder (utom bokningar för frånvaro) ignoreras. Tillåter ej övertid. Endast frånvaro exporteras till lönesystem.Arbetspass, kopplade till aktuell anläggning, som är planerade och fastställda av attestant
Månadslön + bokningar, närvaro från tidstämplingSom ovan men den anställde ska även (utöver ordinarie lön) få ersättningar för de bokningar vars produkt har en Tidkod. Tillåter övertid. Endast frånvaro och lönegrundande bokningar (övertid) exporteras till lönesystem. När instämplad tid överlappar bokning med tidkod ger detta inte flextid.Arbetspass, kopplade till aktuell anläggning, som är planerade och fastställda av attestant
Månadslön + bokningar, närvaro från arbetspass

Månadslön med flex. Arbetad tid tas från aktuella arbetspass. Ersättning även för de bokningar vars produkt har en Tidkod. Ingen stämpling, utan arbetad tid baseras på arbetspass och bokningar med tidkod utanför arbetspass. Skiljer sig från föregående löneart i det att bokning med tidkod på arbetspass även ger flextid. Från version 2021.0802. kan man ha dubbla tidkoder på en produkt för denna anställningsform, en för pass på ett arbetspass och en för pass utanför arbetspasset. tiden utanför arbetspasset genererar inte flex. Denna anställningsformen är vanligast för personer med månadslön

Arbetspass, kopplade till aktuell anläggning, som är planerade och fastställda av attestant
Månadslön, närvaro från bokningarMånadslön med flex. Arbetad tid tas från bokningar vars produkt har en Tidkod. Även övertidsbokningar är flextidsgrundande.Arbetspass, kopplade till aktuell anläggning, som är planerade och fastställda av attestant.
Timlön, arbetspass + bokningar

Timlön, man får ersättning för arbetspasset + de bokningar vars produkt har en Tidkod. OBS att bokningar på ett arbetspass ger ersättning för tidkoden bokningen

Planerade arbetspass kopplade till aktuell anläggning
Timlön, bokningarTimlön, man får ersättning för de bokningar vars produkt har en Tidkod. Denna anställningsformen är vanligast för personer med timlön/behovsanställningPlanerade aktiviteter kopplade till aktuell anläggning, oavsett schema
Timlön, stämplad tidTimlön, arbetad tid tas från tidstämpling (stämpelklocka eller instämplingar). Arbetspass och bokningar med tidskoder ignoreras (utom bokningar för frånvaro som inte ignoreras). Ingen planerad tid

Anstettelsesformer Norge

AnsettelsesformForklaringPlanlagt tid

Månedslønn, nærvær fra

stempling.

Månedslønn med flekstid. Arbeidet tid tas fra stempling (stemplingsur eller innstemplinger). Bookinger med tidskoder (unntatt bookinger for fravært) blir ignorert. Tillater ikke overtid. Kun fravær

eksporteres til lønnssystem.

Arbeidsskift, koblet til aktuellt anlegg, er planert

og faststilltav attesterer.

Månedslønn med tillegg for

bookinger og tidsstempling

Se over men den ansatte skal også (utover ordinær lønn) få lønn for de bookingene der produktet har en tidskode. Tillater overtid. Kun fravært og lønnsgrunnende bookinger (overtid) blir

eksportert till lønnssystem. Når innstemplet tid overlapper booking med tidskode gir ikke dette flekstid.

Arbeidsskift, koblet til aktuellt anlegg, er planert

og faststilltav attesterer.

Månedslønn + bookinger,

arbeisskift

Månedslønn med flekstid. Arbeidet tid tas fra aktuellte arbeidsskfit. Erstatning også for de bookinger der produktet har en tidskode. Ikke stempling, arbeidet tid blir basert på arbeidsskfit og

bookinger med tidskode utenfor arbeidsskfit. Skiller seg fra foregående Ansettelsesform i det at en booking med tidskode på arbeidsskift også gir flekstid.

Arbeidsskift, koblet til aktuellt anlegg, er planert

og faststilltav attesterer.

Månedslønn, nærvær fra

bookinger

Månedslønn med flekstid. Arbeidet tid tas fra bookinger der produktet har en tidskode. Overtidsbookinger er også flekstidsgrunnlag.

Arbeidsskift, koblet til aktuellt anlegg, er planert

og faststilltav attesterer.

Timelønn, arbeidspass + aktiviteterTimelønn, får erstatning for arbeidsskiftet og de bookinger som har produkt med tidskode.Planlagte aktiviteter koblet til aktuellt anlegg.
Timelønn, bookinger

Provisjonsbasert lønn, får lønn for de bookingene som har produkt med tidskode.

Planlagt aktiviteter koblet til aktuellt anlegg uansett skjema.

Timelønn, innstemplet tidTimelønn, arbeidet tid tas fra innstempling(stempelklokke eller innstemplinger). Arbeidsskift og bookinger med tidskoder ignoreres (bookinger for fravær kommer ikke til å ignoreres).Ingen planlagt tid


Tidkod

NamnFörklaring
NummerNummer som ska vara samma som i lönesystemet.
NamnNamn på tidkoden
FrånvaroOm tidkoden representerar en frånvaro som tex VAB eller Sjukdom
Tillåt manuella posterKryssas i om den anställde ska kunna välja denna tidkod vid registrering av tid via webben
Rapportera in antalet tillfällen istället för tidNär denna typ rapporteras till lönesystemet så skickas antalet tillfällen över istället för tiden.
Exkludera för personer med månadslönNär denna kryssas i räknas inte bokningar med denna tidkod med för personen med anställningsformerna Månadslön + bokningar
Använd tidkodsmodifikationom denna är ikryssad så används fältet tidkodsmodifikation från personkortet som prefix till numret för denna tidkod (Exempel tidkod 202. Om personen har tidkodsmodifikation 5 så blir tidkoden som exporteras 5202).
Kan överlappaAnvänds för till exempel OB som ska överlappa en vanlig redan befintlig bokning. Denna aktiveras med en inställning, kontakta BRP för att få den aktiverad

Dagssammanställning

ÖverskriftFörklaring
PlaneradPlanerad och fastställd tid denna dag
ArbetadSumma arbetad tid
FrånvaroSumman av frånvaro (tid med tidkoder av typ frånvaro)
FlexförändringSkillnaden mellan planerad tid och summan av arbetad tid och frånvaro
Aktuellt flexsaldoAktuell flexsaldo fram till och med gårdagen

Månadssammanställning

ÖverskriftFörklaring
PlaneradPlanerad och fastställd tid denna månad
ArbetadTotalt arbetad tid denna månad
FrånvaroTotal frånvaro denna månad
Ingående flexUtgående flex från förra månaden
Utgående flexUtgående flex denna månad
FlexförändringSkillnaden mellan ingående och utgående flex