Child pages
  • Summerat värde av tjänstebokningar i vy
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Genom att aktivera inställningen "Visa summerat värde av tjänstebokningar i vy" kan man ovanför bokningsschemat se summan av alla tjänstebokningars värde. Beloppet är exklusive moms. De tjänstebokningar som inkluderas är de som ingår i vyn. 

 

Obs

Kräver att man har inställningen "Visa beläggningsgrad ovanför bokningsschemat" aktiverad.

  • No labels