Child pages
 • Import av värdekort
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Endast BRP-anställda har för tillfället åtkomst till detta i verktygsmenyn under Ekonomi->Kassa->Värdekort.

Det finns möjlighet att importera värdekort från en excelfil. Filen ska innehålla följande kolumner

Sedan uppdatering till Java 8 fungerar importen från Excel-dokument inte längre och är ersatt av ett skript.

Följande kolumner gäller fortfarande:

 • number
 • product
 • amount - ursprungligt belopp
 • leftToUse - belopp kvar
 • totalUnits - ursprungligt antal klipp
 • unitsLeft - antal klipp kvar
 • validUntil - datum, ett år framåt om fältet lämnas tomt
 • receiver - namn på person, läggs in under fältet "Mottagare (för rapport)".
 • cardnumbers
 • customerExternalId - om fältet har ett värde så sker koppling till person i BRP med detta externa id.

Kolumnerna amount , leftToUse , totalUnits och unitsLeft ska vara formaterade som tal. Övriga som text.

ObsExternt id på person är varchar. Kolumnen måste vara formaterad som text, annars så läses 123 som 123.0 och matchar ej.

Se följande exempel: Värdekort.xls

För att det inte ska bli fel i bokföring och skapa merjobb hos supporten krävs numer att produkten är skapad sedan tidigare i BRP.

Om en produkt påträffas som inte hittas kommer importen att stanna tills detta är åtgärdat.

 

 

 

 • No labels