Child pages
  • Träningsfrekvens
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Här går det att få en sammanställning veckovis av hur aktiva medlemmarna är. 

 

Statistiken innehåller följande fält och information:

 

Förklaring av kolumnerna:

Vecka: Vilken vecka statistiken gäller.
Antal träningstillfällen: Hur många besök som registrerats under den aktuella veckan. 
Medlemmar: De kunder som har ett abonnemang som ger medlemskap vid den aktuella veckan. 
Träningsfrekvens: Räknas ut genom att ta Antal träningstillfällen/Medlemmar. (Där träningstillfällen bygger på inpasseringar).
Aktiva medlemmar: Antalet medlemmar som har tränat minst en gång under den aktuella veckan.
Andel aktiva medlemmar: Hur många procent av medlemmarna har tränat minst en gång under den aktuella veckan. 

Filtrering

Det går att filtrera statistiken på:

  • År
  • Region (region för medlemmens anläggning)
  • Anläggning (medlemmens anläggning)
  • Åldersgrupp
  • Kön

Notera: Antal träningstillfällen räknas för en medlem oavsett var den tränar. När man filtrerar på anläggning så filtreras det på den anläggning som medlemmen tillhör och filtrerar man på region filtreras det på den region medlemmens anläggning tillhör.


 

 

  • No labels