Child pages
  • Anpassning Android
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 14 Next »

Ikoner

En programikon som visar på telefonens hemskärm. Samma som för iPhone
1024 x 1024 PNG
Ikonen måste fylla hela bilden, använd inte transparens. För detaljerade instruktioner se Launcher icons

Feature Graphic för Google Play (valfritt). Visas på Google Play där man laddar ned sin app.

1024w x 500h 

Bakgrundsbild

Visas på alla sidor utom info-sidan.
Gör den nedtonad så att den inte tar över användargränssnittet.
Bilden bör vara ninepatch för att skalas korrekt på olika stora skärmar, vi kan ordna detta åt er.
Se exemplen Android och iPhone

460 x 600 png

230 x 300 png (vi kan skala ovanstående bild om det behövs)

  • No labels