Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 18 Current »

Grunder

Resurser, som kan vara personal, lokaler eller utrustning som behövs vid bokning
Resursvy, som visar när en uppsättning resurser är bokade eller lediga
Kapacitetstyper
Scheman och schemaavvikelser, som låter dig styra när lokaler är öppna och när inpassering ska tillåtas
Arbetspass, som låter dig styra när personalresurser arbetar och kan bokas
Prisstyrande resurser

Frånvaro

Avancerat

Resursetiketter, som låter dig skapa planeringslistor för vissa grupper av resurser - exempelvis alla konferenslokaler.

  • No labels