Child pages
  • Frånvaro
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Heldagsfrånvaro

Genom att högerklicka på en resurs i bokningsschemat får man möjlighet att boka in frånvaro för en hel dag mha menyvalet "Boka heldagsfrånvaro". Då visas en vallista med frånvarotjänster som man konfigurerat för detta. T.ex. Sjuk, Vab etc.

För att detta ska fungera krävs att resursen är kopplad till en person samt att bokningsschemats lediga tider är uppbyggda av arbetspass och inte av ett schema. Varje arbetspass under dagen får då denna tjänst inbokad på sig. Ligger det andra bokningar kvar kommer dessa visas parallellt med frånvarobokningen.

Konfigurera frånvarotjänster

För att en produkt ska bli valbar för heldagsfrånvaro måste den vara kopplad till en tidkod som har "Frånvaro" ikryssat.
Produkten ska vara av typen tjänst, ha "Ej debiterbar" ikryssad samt ha ett resursbehov av typ person.

  • No labels