Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Det finns tre olika sätt att ändra abonnemang: 

 • Byta enstaka abonnemang på person-/organisationskort
 • Massändring av pris
 • Massändring av abonnemangsprodukt

Byta enstaka abonnemang på kund- eller organisationskort

Byte av abonnemang innebär att det aktiva abonnemanget avslutas och ett nytt startas. BRP använder värdet av återstående tid på det aktiva abonnemanget för att justera priset på det nya abonnemanget. 

Abonnemang kan bytas från:

 • personkortet (Kontaktregister > Personer alternativt "F9")
 • abonnemangslistan (Produkter > Abonnemang).
 • organisationskortet (Kontaktregister > Organisationer alternativt "F8")
 1. Sök upp aktuellt abonnemang som ska bytas.
 2. Klicka "Byt" på fliken "Basuppgifter".
 3. Ett nytt fönster "Konvertera abonnemang" öppnas. Välj det nya abonnemanget ur listan i fältet "Produkt". Om det nya abonnemanget ska behålla det gamla abonnemangets bindningstid anges detta genom en markering i fältet "Behåll bundet tom:". Om fältet inte markeras får det nya abonnemanget den bindningstid som gäller för den nya abonnemangsprodukten med startdatum satt till datum för abonnemangsbytet.
 4. Bekräfta bytet genom att klicka "OK".
 5. Stäng abonnemangsfönstret genom att klicka "OK".
 6. Båda abonnemangen syns på kundens personkort. Den dag bytet sker fungerar både det nya och gamla abonnemanget, dagen efter gäller endast det nya abonnemanget.
 7. Debitera eventuellt det nya abonnemanget för de dagar som återstår fram till nästa debiteringstillfälle.
 8. Kryssrutan "Förnyas automatiskt" kommer ha samma status på det nya abonnnemanget som det man bytte från.

Exempel på prisberäkning

Kunden vill byta till ett dyrare abonnemang.
Priset på det nuvarande abonnemang är 600:- och har debiteringsintervallet 1 månad.
Priset på det nya abonnemanget är 870:- och har debiteringsintervallet 1 månad.

Dagskostnaden för nuvarande abonnemanget fås genom att dela abonnemangspriset med tiden som angetts som debiteringsintervall, 600/30= 20, dvs 20:- per dag. 
Är abonnemanget vid dagen för abonnemangsbytet betalt för ytterligare 15 dagar, d.v.s. det är 15 dagar kvar till debiterat t.o.m, så ger det ett värde av 15 * 20 = 300:-

Det nya abonnemanget kostar 870/30 = 29:- per dag.

Tillgodohavandet på 300:- räcker för att betala det nya abonnemanget med 300/29 = 10,34 vilket avrundas till 10 dagar.

Det gamla abonnemanget avslutas och det nya abonnemanget skapas. Det nya abonnemanget debiteras med 10 dagar. Debiterat t.o.m. ändras framåt eller bakåt beroende på om man byter till en dyrare eller billigare abonnemangsprodukt, därefter går det att debitera abonnemanget för de dagar som återstår fram till nästa debiteringstillfälle.

Exempel 1:
Kunden byter till ett dyrare abonnemang.
Rutan "Behåll bindningstid" kryssas inte i.
För de återstående 200 dagarna av de billigare abonnemanget får kunden 150 dagar av det dyrare.
Efter bytet debiteras inte abonnemanget.
Resultat: Kunden får ett dyrare abonnemang, men med en kortare giltighetstid. Kunden behöver inte betala någonting extra.

Exempel 2:
Kunden byter till ett dyrare abonnemang.
Rutan "Behåll bindningstid" kryssas inte i.
För de återstående 200 dagarna av de billigare abonnemanget får kunden 150 dagar av det dyrare.
Personalen markerar det nya abonnemanget och klickar "Debitera".
Resultat: Kunden måste betala för bindningstiden för ett nytt abonnemang (365 dagar) minus de dagar bytet gav (150), d.v.s. 215 dagar.

Exempel 3: 
Kunden byter till ett dyrare abonnemang.
Rutan "Behåll bindningstid" kryssas i.
För de återstående 200 dagarna av det billigare abonnemanget får kunden 150 dagar av det dyrare.
Personalen markerar det nya abonnemanget och klickar "Debitera".
Resultat: Kunden måste betala fram till bindningstiden för det förra abonnemanget (200 dagar) minus de dagar bytet gav (150), d.v.s. 50 dagar.

Byta abonnemang i förväg

Det går att i förväg registrera ett abonnemangsbyte, men inte via "Byt-knappen".

 1. Avsluta det befintliga abonnemanget, se Säga upp ett abonnemang
 2. Skapa det nya abonnemanget med startdag satt till dagen efter att det nuvarande abonnemanget går ut.

Ändra priset på ett abonnemang åt gången

Ändringar av pris på abonnemangsprodukter som används i kundrutiner måste användare inneha rättigheten "Abonnemang - Ändra pris på kundrutinsabonnemang".

Om prisändringen ska träda i kraft direkt

 1. Sök upp och markera det abonnemang som ska ändras
 2. Dubbelklicka och ange det nya priset.
 3. Spara med "OK"

Om prisändringen ligger i framtiden

 1. Sök upp och markera det abonnemang som ska ändras
 2. Dubbelklicka och ange datum för prisändring i fältet "Prisjusteras"
 3. Ange det nya priset i fältet "till"
 4. Spara med "OK"

Massändring av pris

Ändringar av pris på abonnemangsprodukter som används i kundrutiner måste användare inneha rättigheten "Abonnemang - Ändra pris på kundrutinsabonnemang".

Denna funktion kan bara användas av användare med administratörsrättigheter.

 1. Sök upp de aktuella abonnemangen t.ex. med "Avancerat urval" under Produkter - Abonnemang. Sortera resultatet efter de olika kolumnerna för att samla de abonnemang som ska ändras.
 2. Markera abonnemangen i listan, observera att detta ändrar alla markerade abonnemang till samma pris så var noga vid valet av abonnemang. Högerklicka och välj "Ändra pris".
 3. Välj om hänsyn ska tas till prisgarantin eller ej.
  • "Ta hänsyn till prisgaranti" gör att det nya priset börjar gälla dagen efter att prisgarantin går ut. När prisändringsdagen inträffar ersätts abonnemangets nuvarande pris med det nya priset. Skulle en prisändring sättas mitt i en debiteringsperiod påverkar detta inte beloppet för dragningen utan det är abonnemangets pris som är satt vid debiteringstillfället som gäller. Först vid nästa debiteringstillfälle kommer det nya priset att användas.
  • Är "Datum för prisändring" inte ifylld så genomförs ändringen direkt såvida inte "Ta hänsyn till prisgaranti" är markerat.
  • För att aktivera möjligheten att e-posta en bekräftelse till kunden ta kontakt med BRP:s support.
 4. Klicka "OK" för att genomföra ändringen.

Om ett abonnemang har en framtida prisförändring så visas det i abonnemangslistningen i kolumnen "Prisuppdatering".

 

Massändring av abonnemangsprodukt

 1. Sök fram de abonnemang som ska ändras under Produkter > Abonnemang och markera dessa.
 2. Högerklicka på den blå ytan och välj "Byt produkt".
 3. Observera att "Pris", "Förnya automatiskt", "Startdatum", "Bindningstid" och "Debiterad t.o.m." för abonnemanget inte påverkas.
 4. Välj det nya abonnemanget och klicka på "OK". Bytet sker direkt och ändringen registreras i abonnemangets historiklogg.

Vid byte av abonnemang på flertalet personer på samma gång kan det vara bra att enbart byta giltiga abonnemang. Gå sedan igenom de icke aktiva individuellt. Annars kan icke giltiga men samtidigt icke avslutade abonnemang få aktiva debiteringar igen. Om bytet sker i administrativt syfte, tänk på att en borttagen abonnemangsprodukt fortfarande fungerar för personer som har det abonnemanget. Byte av ogiltiga abonnemang har således en minimal funktion om syftet är att städa upp bland produkterna.

Om abonnemanget ska övergå till en annan produkt och det gamla abonnemanget ska ligga kvar historiskt används "Byt" på varje enskilt abonnemang.

 

 

 

 • No labels