Child pages
  • Attestering av beställning
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Om funktionen "Attestering" aktiveras måste en eller flera personer godkänna beställningen innan en faktura kan skapas.

Aktivera funktionen attestering

Under Inställningar > Inställningar (Faktura) > "Fakturaattest", ange de avdelningar/personer som ska attestera beställningen. Separera med semikolon som i bilden nedan.

Attestering av beställning

Längst ner i beställningsfönstret visas nu attesteringsdialogen:

I exemplet ska ekonomiavdelningen, teknikavdelningen och restaurangen godkänna beställningen innan fakturering kan ske. Om någon försöker fakturera ändå visas en varning som man kan välja att följa eller ignorera.

  • No labels