Child pages
  • Webbyråer med BRP-kompetens
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Nedanstående är företag som vi kan rekommendera om ni vill anpassa BRP:s webbokning.

Det finns två sätt att göra anpassningar, antingen genom att med css förändra utseendet på den befintliga webbokningen eller att via API göra en helt egen integration. API:t ger större frihet men kräver mer arbete än en css-anpassning.

Noc Web

Louise Abrahamsson
Projektledare
Tel: 073-512 91 90
louise@nocweb.se
http://nocweb.se 

 

  • No labels