Child pages
  • Konvertering från Polar
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Förstudie: Möjlighet till utveckling av konvertering

Från de excelark vi har fått från Polar (Companies.xls, Customers.xls, Contacts.xls, Entries.xls., Membership_prices.xls, Invoices.xls, Staff.xls, Membership.xls, Membership_payments.xls) så kan vi föra över följande uppgifter till BRP:

Kunder

Namn
Kundnummer
Kön
Födelsedag
Personnummer
Adress
Postnummer
Ort
Tel hem
Tel arbete
Tel mobil
Epost
Magnetkortsnummer/RFID
Anteckningar (från samtliga fält)
Tillåt utskick via epost
Tillåt utskick via SMS
eventuellt: "personal trainer ID", lägga in i ett användardefinierat fält på personkorten i BRP


Personal

Samma som för kund där ovanstående uppgifter finns


Organisationer

Kundnummer
Organisationsnummer
Namn/Kontaktperson
Adressuppgifter


Abonnemangsprodukter

Namn
Pris
Konto

 

Abonnemang

Startdatum
Slutdatum
Debiterat t.o.m.
Abonnemangsprodukt
Prisgaranti
Anteckning
Pris (totalpris på medlemskapet)
eventuellt: "Membership Groups" (t ex Standardmedlemskap;Basmedlemskap Faktura;Plusmedlemskap Faktura). BRP har grupper på kund och ej abonnemang.


Autogiromedgivande

Betalarnummer
Kontoinnehavare
Kontonummer


Marknadsaktiviteter

Typ
Tidpunkt
Ansvarig
Noteringar


Passagehistorik

Person
Tid


Fakturor (fakturor från det gamla systemet läggs in som anteckningar på kunden)

Nummer
Fakturadatum
Förfallodatum
Belopp
Kvar att betala

 

  • No labels