Child pages
  • Söka upp beställning med streckkod
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Om man har en streckkod innehållande BO<beställningsId> där BO är ett prefix och beställningsId är id på beställningen. Se orders i API-dokumentationen. 

Om man i kassan scannar en sådan streckkod kommer beställningen att sökas upp och alla debiterbara, odebiterade bokningar på beställningen kommer att läggas till kassan, även beställaren kommer att sökas upp. Det är motsvarande som händer om man i BRP söker upp en beställning och öppnar beställningspanelen och trycker på dess kassaikon.

För att aktivera detta måste systeminställningen "Scanna beställning i kassan" (scanOrdersInRegister) kryssas i. Detta hjälper BRP:s support till med.

Om man har en beställning som endast innehåller klippkort till entréer så kommer en dialog visas där man har möjlighet att välja en eller flera av dessa klippkort. BRP kommer sedan automatiskt köpa den typ av entré som klippkortet pekar på och använda klippkortet för att betala entrén. Har man en entréeprodukt som kräver kort/armband så kommer man direkt till programmerings förloppet.

Har man en klippkortsprodukt som genererar streckkod, förköpsbiljett, så kan man även scanna värdekortets streckkod. Då sökes beställningen kopplad till denna förköpsbiljett upp och förloppet bli enligt ovan. Har man köpt flera förköpsbiljetter på samma beställning räcker det att scanna en förköpsbiljett och ändå få möjligheten att registrera alla förköpsbiljetter på denna beställning.

 

  • No labels