Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 42 Next »

Anpassning

Appar

Android- och iPhoneapparna är identiska vad gäller funktion. Appen har fyra sidor:

 • Boka
 • Mina bokningar
 • Info
 • Inställningar

Appen kan ges ett utseende som går i linje med er grafiska profil, följande element är anpassningsbara:

 • Programikonen som visas på telefonens hemskärm
 • Bakgrundsbilden som visas på alla sidor utom info-sidan
 • Färger som representerar status på passen se #Färger
 • Text, färger och utseende på info-sidan, detta ändras i BRP se Infosidor i mobilapp.

Skärmdumpar

Här följer en genomgång av appens fyra sidor.

Boka

Detta är huvudbilden som visas varje gång appen startas.
Alla färger som representerar olika status på passen går att styra, se #Färger nedan.
Den övre rullgardinslistan visa de olika anläggningarna om företaget har fler än en.
Den andra rullgardinslistan visas endast om man använder möjligheten att filtrera gruppaktiviteter på produktgrupp.

Android

iPhone

Meny (Android)

För Android visas den undre menyn vid tryck på telefonens Meny-knapp.
Motsvarande navigationsfält visas alltid på iPhone.

Mina bokningar

Visar de pass som man är bokad på eller står på reservplats till.

Android

iPhone

Info

En sida med information. En informationssida per anläggning. Denna text ändras direkt i BRP och kan innehålla html. Sidan är scrollbar. (I BRP Iställningar > Meddelanden > Infosida i mobilapplikation

Android

iPhone

Inställningar

Här ställer medlemmen in sina inloggningsuppgifter. Detta är samma uppgifter som används för inloggning till internetbokningen. Första gången man startar appen visas denna sida. Efter det behöver medlemmen aldrig logga in.

Android

iPhone

Färger

Tänk på att användaren är van vid att rött betyder stopp, grön okej och gult något mellanting. Använd inte färgkombinationer som går tvärs emot vad användaren förväntar sig.
Färgerna är uttryckta i hexkod.
#AARRGGBB
AA = Graden av genomskinlighet. FF=helt opak, 00=helt genomskinlig
RR = Röd, FF=max röd, 00=inget rött
GG = Grön, FF=max grön, 00=inget grön
BB = Blå, FF=max blå, 00=inget blå

Bakgrund
 

#00FFFFFF

Text
 

#000000

Bokningsbar
 

#80F0F0F5

Möjlighet att boka reservplats
 

#80FFFFCC

Ej bokbar
 

#80F0DDDD

Bokad
 

#8080FF80

Reservplats bokad
 

#80FFFF80

Inställt
 

#80FFDDDD

Appstore och Market

Apparna presenterar i Apples Appstore och Android Market där visas ikonen samt en text som beskriver vad appen gör. Här kan ni själva välja text, håll den generell eftersom ni själva inte kan ändra i texten utan att kontakta BRP. Information om öppettider skrivs med fördel på appens infosida, som redigeras i BRP. BRP gör skärmdumpar och publicerar dessa samt appen i Appstore och på Market.
BRP föreslår nedanstående text:

Med denna app kan du enkelt boka dig på pass hos FÖRETAGET.

Du kan:
- Boka pass
- Avboka pass
- Ställa dig i kö för reservplats
- Se dina bokade pass

I appen loggar du in med samma användarnamn och lösenord som i vår internetbokning. 

Att skicka till BRP

För att göra en anpassning behöver BRP följande:

 • Ett namn på appen
 • En kvadratisk programikon i PNG-format 1024 x1024 px. BRP gör om bilderna till rätt storlekar. Tänk på att inte göra bilden för detaljrik då programikonen är väldigt liten.
 • En bakgrundsbild som visas i appen
 • texter till Appstore och Market, se exempel i #Appstore och Market
  För större grafisk kontroll har ni möjlighet att skicka bilder i exakta format se respektive rubrik nedan:
  Anpassning iPhone
  Anpassning Android
 • No labels