Child pages
  • Anpassning Android
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 8 Next »

Ikoner

En programikon som visar på telefonens hemskärm.
72 x 72 PNG
Ikonen måste fylla hela bilden, använd inte transparens. För detaljerade instruktioner se Launcher icons

En ikon för Market, lika dan som programikonen. Titta gärna i Market hur andra har gjort.
512 x 512 PNG

Feature Graphic för Market
1024w x 500h

Bakgrundsbild

Visas på alla sidor utom info-sidan.
Gör den nedtonad så att den inte tar över användargränssnittet.
Bilden bör vara ninepatch för att skalas korrekt på olika stora skärmar.
Se exemplen Android och iPhone
230 x 300 PNG

  • No labels