Child pages
  • Besöksbaserad sponsring
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Denna funktion gör det möjligt för en organisation att täcka en viss andel av sina anställdas abonnemang baserat på hur många gånger den anställde har tränat.  

Funktionen aktiveras via Inställningar > Inställningar > Ekonomi > "Besöksbaserad sponsring". BRPs support kan hjälpa till om ni inte har åtkomst till denna del. Den besöksbaserade sponsringen kan då ställas in per organisation under fliken "Sponsring".

Skapa en besöksbaserad sponsring

När man skapar en besöksbaserad sponsring för en organisation ska man fylla i följande dialogruta:

 

 Förklaring av fälten:

  • Val av enhet: Om sponsringen per träningstillfälle ska vara i procent eller kr. Obligatoriskt fält.
  • Sponsring per besök: Det belopp eller den procentsats som organisationen sponsrar den anställde med per träningstillfälle. Obligatoriskt fält. 
  • Maxnivå per månad: Det maximala sponsringsbeloppet en anställd kan erhålla per månad. Ej obligatoriskt fält.
  • Min antal besök per månad: Det minsta antal träningstillfällen den anställde måste göra för att erhålla sponsring. I exemplet ovan kommer alltså sponsringen börja gälla från det femte besöket och framåt. Ej obligatoriskt fält.
  • Förmånsstatus: Vilken förmånsstatus den anställde måste ha för att ta del av den aktuella sponsringen. Med hjälp av detta fält går det att styra så att olika anställda får olika sponsring. "Alla" betyder att den anställdes förmånsstatus inte har någon betydelse för om den anställde ska erhålla sponsring eller ej. Ej obligatoriskt fält.
  • Produktetikett: Här anges för vilken produktetikett sponsringen ska gälla. Som standard gäller rabatten för samtliga abonnemangsprodukter. Vill man begränsa omfattningen kan man ange en produktetikett och sedan säkerställa att abonnemangsprodukten har denna satt. Ej obligatoriskt fält.

Exempel

Antag att fälten fylls i enligt bilden ovan och man har en anställd, som vi kan kalla Karl, med förmånsstatusen "Tjänsteman". Karl som tränar 9 gånger en månad och kommer då att erhålla 5 kr i sponsring per träningstillfälle från sitt 5:e träningstillfälle, dvs 25 kronor i sponsring. Efter 14 träningstillfällen kommer Karl upp i maxbeloppet 50 kr. 

Information

Information om hur mycket sponsring en person kommer att erhålla vid en given tidpunkt visas i dialogrutan för det aktuella abonnemanget:

 

Notera: Siffran för antalet besök är baserad på hur många träningstillfällen Karl hade föregående månad. Om man har flera nyttjare på ett abonnemang med kommer dessa besök att räknas med under förutsättning att de har rätt till att få sponsring, dvs i ovanstående exempel att de har förmånsstatusen "Tjänsteman" och att de knutna till organisationen Anticimex. 

 

Fakturainformation

På organisationens faktura syns produktens och nyttjarens namn. Antal träningstillfällen som ligger till grund för det aktuella sponsringsbeloppet syns dels i informationstexten per rad samt under rubriken "Enheter".  

På den sponsrade personens faktura syns även här produktens namn, nyttjarens namn samt antal träningstillfällen som ligger till grund för det aktuella sponsringsbeloppet. Under rubriken "Enheter" syns här hur stor andel av produktens pris som ska betalas. 

För att se all information angående sponsring på fakturan måste "showDescription" vara satt till "true" för den aktuella rapportmallen.

Det går även att se vad som låg till grund för beloppen på fakturan i abonnemangshistoriken.

Frysning av abonnemang

Om ett abonnemang är fryst så kommer inte innevarande sponsring (som inte tagits med vid fakturering än) att räknas förrän abonnemanget tinats upp. Det kan innebära att besök gjorda för ett år sedan räknas senare.

Specialfallet där företaget ska sponsra även vid 0 besök

Sätt upp sponsring enligt följande:

Sponsring per besök: 0
Maxnivå per månad: <önskad sponsring (belopp eller procentsats)>
Gäller fr.o.m. besök nr: 0 

  • No labels