Child pages
 • Automatisk uppföljning
Skip to end of metadata
Go to start of metadataDenna funktion gör automatiska utskick eller skapar marknadsaktiviteter. T.ex. för att skicka ut födelsedagshälsningar eller påminnelser till kunder som inte har tränat på länge.

För att konfigurera, gå in under Kontaktregister > Inställningar > Uppföljningspunkter

Det går inte bifoga filer i uppföljningspunkter

Uppstart

Kontakta BRP:s support för hjälp med att aktivera Automatisk uppföljning.

Uppföljningspunkt

En uppföljningspunkt definierar vad som ska skickas, när och till vilka personer.

FältnamnFunktion
AktivStyr om uppföljningspunkten ska användas eller ej.
Kanal

SMS, E-post, Carma, MailChimp eller marknadsaktivitet till kundansvarig. På SMS och E-post tas hänsyn till ej massutskick-flaggan på kundens personkort.
Kunder som saknar E-postadress eller SMS kommer inte att få några utskick från respektive kanaler.

För Carma se här: Compost Carma - Utvecklingsdokument för secondline / thirdline

För MailChimp, se här: MailChimp konfiguration

TidVilken tid på dygnet uppföljningspunkten skall köras. att tex SMS går ut klockan 10.00 på dagen.
FilterFördefinierad urvalsmall som uppföljningspunkten skall använda vid utskick dvs vilka personer utskicket ska gå iväg till.
ParametrarParametrar som skall skickas in till filtret. Vilka parametrar som finns styrs av valt filter, se "Filter" nedan.
AnläggningarVilka anläggningar som omfattas av uppföljningspunkten. Observera att om meddelande saknas för en anläggning kommer den inte med trots att den är vald.
ProduktetikettTar enbart med personer som har ett abonnemang som har den valda produktetiketten. Det finns undantag där produktetiketten används till något annat, se nedan.
PersongruppTar enbart med personer som hör till den valda gruppen.
KritiskGör utskick även om samtycke till massutskick saknas
MeddelandenMeddelanden som skall användas vid utskick. Ett per språk, se "Exempelmallar till Meddelanden" nedan.

När en uppföljningspunkt körs genereras SMS, E-post eller marknadsaktiviteter utifrån den valda kanalen. Vid SMS och E-post genereras även marknadsaktiviteter på kunderna i uppföljningssyfte.

För att se vilka personer som kommer att omfattas av en uppföljningspunkt, klicka "Testa urval". En körning av urvalet kommer att göras och resultatet visas i en personlista.

För att förhandsgrandska klicka "Testa Meddelande".

Filter

Filter används för att välja vilket urval en uppföljningspunkt använder.

NamnUrvalParametrar
FödelsedagshälsningPersoner som fyller år idag. Tar inte hänsyn till värdet på Produktetikett. Utskick går enbart till kunder som har aktiva abonnemang.
Ny medlem för X dagar sedan

Personer som har abonnemang som startade för X dagar sedan.
Dessa personer får inte ha något tidigare abonnemang som tar slut närmare än Y dagar från nuvarande abonnemangets startdag.
Y är värdet från parametern maxGap om angivet annars används inställningen "Max antal dagar mellan abonnemang för samma medlemsskap" under ekonomi och i sista hand sätts värdet till 60.

days=X (positivt heltal)
maxGap=Y (positivt heltal)

exempel: days=10,maxGap=30 

Ny medlem för X antal dagar sedan och har mellan Y och Z besökTar ut personer som filtret "Ny medlem för X dagar sedan" ovan. Utav dessa tas sedan bara de som har besökt anläggningen mellan Y och Z gånger ut.

days=X (positivt heltal)
maxGap=W (positivt heltal) 

numberOfVisitsLow=Y (heltal)
numberOfVisitsHigh=Z (heltal)

exempel: days=10, maxGap=30, numberOfVisitsLow=0, numberOfVisitsHigh=3 

Ej tränat på X antal dagarPersoner som inte har passerat in på anläggningen på X dagar men har ett aktivt abonnemang. Personer med frysning på någon gång mellan X och "idag" tas inte med.

days=X (positivt heltal)

Abonnemang går ut om X dagar

Personer som har ett abonnemang som tar slut om X dagar och inte förnyas automatiskt. "Slut" är debiterat.tom eller bindningstid
beroende på vad som är längst fram i tiden. Abonnemang måste ha ett debiterat t.o.m. datum. Abonnemang med sparade dagar utesluts alltid i detta urval.

Observera dock att medlemskapsabonnemangen också är abonnemang och om träningsabonnemanget går ut så kommer medlemsskapsabonnemanget förhindra att personen kommer med i urvalet. Detta måste man lösa genom att ange en produktetikett till urvalet. 

1. Skapa en produktetikett som heter tex Träningsabonnemang.

2. Sätt denna produktetikett på alla Träningsabonnemangs-produkter men inte medlemsskaps-abonnemangs-produkterna.
3. På uppföljningspunkten ange produktetiketten Träningsabonnemang.


Uppsagda abonnemang tas inte med i urvalet.

days=X (positivt heltal)

Värdekort går ut om X dagar

Personer som har ett värdekort som går ut om X dagar.

Värdekort av typen summa ska ha ett kvarvarande belopp på minst Y (sätt till minst 1 så att det inte skickas meddelanden om 0,5 kr som personen ändå inte kan nyttja).

Här används produktetikett för att avgöra vilka värdekort systemet ska skicka påminnelser för.

days=X (positivt heltal)

minAmount=Y (positivt heltal)

Saknar godkänt AutogiromedgivandePersonen är betalare för ett aktivt autogiroabonnemang men saknar registrerat medgivande

dayOfMonth=X (1-31)

Dag i månaden då denna kontroll ska köras.

Saknar godkänt AvtaleGiroPersonen är betalare för ett aktivt autogiroabonnemang men saknar registrerat medgivande

dayOfMonth=X (1-31) 

Dag i månaden då denna kontroll ska köras.

daysOld=Y (positivt heltal) tar bara med
medgivanden som lagts upp för minst Y dagar sedan.

Förfallen faktura personPersonen har en obetald skickad faktura med rest på minst Y kronor vars förfallodag har passerat med X dagar. Tar inte hänsyn till värdet på Produktetikett. Om noOrganizations=true skickas endast påminnelser till fakturor som saknar organisationskoppling.

minAmount=Y, days=X, types=*,noOrganizations=[false|true]
värden på types anges med &
*=Alla oavsett typ
1=Fakturor
2=AG Fakturor
3=Interna fakturor
4=Återkommande kortbetalning
tex types=2&4   

Förfallen men ej skickad fakturaPersonen har en obetald, ej skickad faktura med rest på minst Y kronor vars förfallodag har passerat med X dagar.. Rekommenderas ej! Bör endast används för typerna 2&4 (AG och RCP). Då kontrolleras också att fakturan skickats minst en gång via AG/RCP. Om noOrganizations=true skickas endast påminnelser till fakturor som saknar organisationskoppling.

minAmount=Y, days=X, types=*,noOrganizations=[false|true]
värden på types anges med &
*=Alla oavsett typ
1=Fakturor
2=AG Fakturor
3=Interna fakturor
4=Återkommande kortbetalning
tex types=2&4  

Förfallen faktura (Återkommande kortbetalning)Personen har en obetald faktura av typen Återkommande kortbetalning som har status "Väntar på svar" , en rest på minst Y kronor samt vars förfallodag har passerat med X dagar. Tar inte hänsyn   till värdet på Produktetikett. minAmount=Y, days=X
Förfallen faktura organisationEndast organisationer. Organisationen har en obetald faktura med rest på minst Y kronor vars förfallodag har passerat med X dagar. Tar inte hänsyn till värdet på Produktetikett.minAmount=Y, days=X, types=*
värden på types anges med &
*=Alla oavsett typ
1=Fakturor
2=AG Fakturor
3=Interna fakturor
4=Återkommande kortbetalning
tex types=2&4   
Prislista går utPersoner som har ett aktivt autogiro-/RCP-abonnemang och en prislista som tar slut om X dagar. Tar inte hänsyn till värdet på Produktetikett.day=X (positivt heltal)
Kundtyp går utPersoner som har  den angivna kundtypen,  ett aktivt abonnemang och deras  kundtyp  går ut om X dagar. Tar inte hänsyn till värdet på Produktetikett.

days=X (positivt heltal),customerTypes=all,pensioner, student, organizationCustomerType eller youth

exempel: days=5, customerTypes=student

Månatligt meddelande till anställdaSkickar ett meddelande till de anställda en given dag i månaden. Exempelvis en påminnelse den första varje månad om att låsa tidrapporter.dayOfMonth=X (1-31)
Betalkort går utPersoner som har aktivt abonnemang som betalas med återkommande kortbetalning där kortets gilltighetstid tar slut nästa månad. Tar inte hänsyn till värdet på Produktetikett.dayOfMonth=X (1-31) Dag i månaden då denna kontroll ska köras. Om X=28 och körning sker tex 2014-08-28 kommer alla med kort som löper ut 2014-09 med.
Saknar godkänt KortmedgivandePersonen är betalare för ett aktivt abonnemang som kräver kortmedgivande men saknar registrerat kortmedgivande alternativt att kortmedgivandets giltighetsdatum är passerat.

dayOfMonth=X (1-31)

Dag i månaden då denna kontroll ska köras.

Arrangemang startar

Personen är deltagare på ett arrangemang med startdag om X dagar.

Här används produktetikett för att avgöra vilka arrangemang systemet ska skicka påminnelser för.

days=X, hur många dagar före arrangemangets start som uppföljningen ska köras.
Påminnelse om kontraktPersonen har en kontraktstid bokad om X dagar (påminnelsen kan t ex vara att komma ihåg att avboka om den inte ska användas). Tar hänsyn till produktetikett, persongrupp och personkategori.days=X (positivt heltal)
Nyregistrerade kunderPersonen är skapad senare än X dagar och har inte någon marknadsaktivitet. Om requirePurchase = 1 krävs även minst ett internetkvitto på personen för att komma med i urvalet.

days=X, hur många dagar det får ha gått sedan personen registrerades

requirePurchase=[0|1]

Påminnelse om ej påskrivet elektroniskt avtalPersonen har påbörjat signering av avtal för X dagar sedan men aldrig slutfört.

days=X, hur många dagar som ska ha passerat sedan signering efterfrågades

dayOfMonth=X (1-31) Dag i månaden för utskicket

Bokningspåminnelse

Personen har en tjänst- eller gruppaktivitetsbokning om X dagar. Om parametern createdTime(hh:mm) anges kommer bara personer med vars bokningar skapades efter detta klockslag på körningsdagen. Detta är användbart om man vill köra uppföljningspunkten vid flera tillfällen samma dag.

createdTime ska man bara ha om man har två likadana uppföljningspunkter med skillnaden att ena har createdTime=- och andra har den satt till något värde.
Den ska användas i följande fall:
Ex: Man gör ett utskick kl9 på morgonen med uppföljningspunkt1 till de som har en bokning imorgon.
MEN man vill även påminna de som skapar en bokning efter kl9 med start imorgon. De kommer inte med i första utskicket eftersom de inte finns än.
Då gör man en till uppföljningspunkt som är en kopia på uppföljningspunkt1 fast med annan tid samt createdTime satt till tiden för uppföljningspunkt1.


Produkter som man ska kunna skicka påminnelse för måste ha kryssrutan "Skicka bokningspåminnelse" ikryssad på Basuppgifter.

Här används produktetikett för att avgöra vilka tjänst- och gruppaktiviteter systemet ska skicka påminnelser för per enskild påminnelse

Tillåtelse av utskick på kundnivå fungerar lite speciellt för det här filtret, se Påminnelse om bokad tjänst

days=X (positivt heltal), createdTime=hh:mm (måste ange createdTime = - om denna parameter inte ska användas)
Produkt köpt för x antal dagar sedanPersonen köpte en produkt för x dagar sedan. Används lämpligast tillsammans med produktetiketter för att begränsa vilka produkter uppföljningen ska gälla.days=X (positivt heltal)
Felaktiga autogiromedgivanden Personer som har ett autogiromedgivande som har fått någon av felkod X senaste dygnet.

errorCodes=X

värden på errorCodes anges med &
0=Felaktiga bankkonto- eller personuppgifter.

1=Felaktigt kontonummer (TK = 04). Felaktigt clearingnummer, fel checksiffra om personkonto, räkningsnummer noll.

2=Kontoslag ej godkänt för Autogiro

3=Medgivandet makulerat på initiativ av betalaren eller betalarens bank.

 
tex errorCodes =1&3   

Köpt abonnemang via partnerprogram trots befintligtPerson har köpt ett abonnemang via ett partnerprogram som tex Benify eller Actiway trots att kunden redan har ett abonnemang

invoiceType=X

5=Benify
6=Wellnet
7=Actiway
8=S&P

handleOnlyAutomaticRenewSubscriptions=[0|1]

0 om samtliga aktiva abonnemang ska kollas, 1 om bara de med förnyas automatiskt ska kollas
Variabler till Meddelanden

Alla Filter har parametrarna person, organization och unit som är hela Person, Organisation och Anläggningsobjekten. Unit hämtas från personen. Person och organisation är aldrig satta samtidigt. 

Data man kan hämta på alla filter beskrivs nedan:

VariabelBeskrivning
${person.firstName}Förnamn på personen
${person.lastName}Efternamn på personen
${person.customerNumber}Kundnummer på personen
${person.priceList}Personens prislista
${organization.name}Organisationens namn
${organization.orgnumber}
Organisationens nummer
${organization.homePage}
Organisationens hemsida
${unit.name}Anläggningens namn

Filterspecifika variabler. 

NamnParameternamn
Födelsedagshälsningbirthdate (Day) = personens födelsedag
Ny medlem för X dagar sedanproduct (String) = Namn på abonnemangsprodukten
Ej tränat på X antal dagarlastVisit (TimePoint) = Senaste inpasseringen
Abonnemang går ut om X dagar${product} = Namn på abonnemangsprodukten, ${ends} = Datumet som abonnemanget går ut (sista dagen kunden kan träna)
Värdekort går ut om X dagartypeAmount (Boolean) = true om presentkort, false om klippkort, leftToUse (Double) = kvarvarande belopp eller antal, due (Day) = Dagen då värdekortet går ut
Saknar godkänt Autogiromedgivandeproduct (String) = Namn på abonnemangsprodukten, betalarnummer (String), haserror (Boolean) = medgivande innehåller fel, lasterror (String) = Felmeddelande från BGC, agid (Long)=databasid till autogiromedgivande.
Saknar godkänt AvtaleGiroproduct (String) = Namn på abonnemangsprodukten, kid (String) = KID-nummer, bankgiro (String) = bankgiro/kontonummer, businessunitname (String) = AG-abonnemangets anläggning (inte nödvändigtvis samma som personens).
Förfallen faktura

invoiceNumber (Integer) = Fakturanummer, rest (Double) = Kvar att betala, ocr (String) = OCR-nummer, kid (String) = KID-nummer, due (Day) = Dag då fakturan förföll, bankgiro (String) = bankgiro/kontonummer, businessunitname (String) = fakturans anläggning (inte nödvändigtvis samma som personens).

OBS! Från 2020.5102 kan ${rest} bytas ut mot ${(new brp.domain.Currency(rest.doubleValue())).formatWithCurrency(invoiceBusinessUnit)} vilket då formatterar resten som en valuta.

webServer2MyPagesUrl=Länk till Mina Sidor på nya kundwebben (parametern finns om version senare än 2017.4102. Om tidigare version, sätt inställningen myPagesUrl till att länka till Mina sidor på nya kundwebben och använd den parametern i mallen).
myPagesUrl=Länk till extern Mina Sidor (För kunder med integration mot REST-API).
rawPayForInvoiceUrl=Länk till BRPs integration med betaltjänst. Ska enbart användas om inte någon av "webServer2MyPagesUrl" eller "myPagesUrl" kan användas.
meshUrl=Länk till BRPs Mina Sidor (gammelwebben), ska enbart användas om gammelwebb fortfarande används).

Förfallen faktura (Återkommande kortbetalning)

invoiceNumber (Integer) = Fakturanummer, rest (Double) = Kvar att betala, ocr (String) = OCR-nummer, due (Day) = Dag då fakturan förföll, bankgiro (String) = bankgiro/kontonummer, businessunitname (String) = fakturans anläggning (inte nödvändigtvis samma som personens).

OBS! Från 2020.5102 kan ${rest} bytas ut mot ${(new brp.domain.Currency(rest.doubleValue())).formatWithCurrency(invoiceBusinessUnit)} vilket då formatterar resten som en valuta.

webServer2MyPagesUrl=Länk till Mina Sidor på nya kundwebben (parametern finns om version senare än 2017.4102. Om tidigare version, sätt inställningen myPagesUrl till att länka till Mina sidor på nya kundwebben och använd den parametern i mallen).
myPagesUrl=Länk till extern Mina Sidor (För kunder med integration mot REST-API).
rawPayForInvoiceUrl=Länk till BRPs integration med betaltjänst. Ska enbart användas om inte någon av "webServer2MyPagesUrl" eller "myPagesUrl" kan användas.
meshUrl=Länk till BRPs Mina Sidor (gammelwebben), ska enbart användas om gammelwebb fortfarande används).

Förfallen faktura organisation

invoiceNumber (Integer) = Fakturanummer, rest (Double) = Kvar att betala, ocr (String) = OCR-nummer, kid (String) = KID-nummer, due (Day) = Dag då fakturan förföll, bankgiro (String) = bankgiro/kontonummer, businessunitname (String) = fakturans anläggning (inte nödvändigtvis samma som organisationens).

OBS! Från 2020.5102 kan ${rest} bytas ut mot ${(new brp.domain.Currency(rest.doubleValue())).formatWithCurrency(invoiceBusinessUnit)} vilket då formatterar resten som en valuta.

webServer2MyPagesUrl=Länk till Mina Sidor på nya kundwebben (parametern finns om version senare än 2017.4102. Om tidigare version, sätt inställningen myPagesUrl till att länka till Mina sidor på nya kundwebben och använd den parametern i mallen).
myPagesUrl=Länk till extern Mina Sidor (För kunder med integration mot REST-API).
rawPayForInvoiceUrl=Länk till BRPs integration med betaltjänst. Ska enbart användas om inte någon av "webServer2MyPagesUrl" eller "myPagesUrl" kan användas.
meshUrl=Länk till BRPs Mina Sidor (gammelwebben), ska enbart användas om gammelwebb fortfarande används).


Prislista går utpriceListEndDay (Day) = Datum då prislistan går ut
Kundtyp går utcustomerTypeEndDay (Day) = Datum då kundtypen går ut.
Betalkort går ut

dayOfMonth=Sista dagen i månaden kortet löper ut.

webServer2MyPagesUrl=Länk till Mina Sidor på nya kundwebben
myPagesUrl=Länk till extern Mina Sidor (För kunder med integration mot REST-API).
rawCreateRcpMandateUrl=Länk till BRPs integration med betaltjänst. Ska enbart användas om inte någon av "webServer2MyPagesUrl" eller "myPagesUrl" kan användas.
meshUrl=Länk till BRPs Mina Sidor (gammelwebben), ska enbart användas om gammelwebb fortfarande används).


Saknar godkänt Kortmedgivande

product (String) = Namn på abonnemangsprodukten.

webServer2MyPagesUrl=Länk till Mina Sidor på nya kundwebben
myPagesUrl=Länk till extern Mina Sidor (För kunder med integration mot REST-API).
rawCreateRcpMandateUrl=Länk till BRPs integration med betaltjänst. Ska enbart användas om inte någon av "webServer2MyPagesUrl" eller "myPagesUrl" kan användas.
meshUrl=Länk till BRPs Mina Sidor (gammelwebben), ska enbart användas om gammelwebb fortfarande används).

Arrangemang startarstart (Day) = startdatum för arrangemanget, productName (String) = Arrangemangsproduktens namn, code (String) = Motsvarar texten under Kod på arrangemanget, info (String) = Motsvarar Information på arrangemanget, internetInfo (String) = Motsvarar Beskrivning Internet på arrangemanget.
Påminnelse om kontraktproduct (String) = Namn på kontraktsprodukten, resources (String)=namn på inbokade resurser, start (TimePoint), end (TimePoint)

Påminnelse om ej påskrivet elektroniskt avtal

documenturl = Länk till underskriftstjänst för att slutföra signering av avtal.
Bokningspåminnelseproduct (String) = Namn på produkten, start (TimePoint), end (TimePoint), businessUnitName (String) = Namnet på bokningens anläggning (från 2016.4601)
Felaktiga autogiromedgivandenlasterror (String) = Senaste felmeddelande på autogiromedgivandet.
productNameNamnet på den abonnemangsprodukt som kunden redan hade.


Exempelmallar till Meddelanden

Se Variable ovan för vilka parametrar som är tillgängliga för respektiva filter. Se exempel nedan.

Födelsedag

//groovy
"""Hej ${person.firstName} ${person.lastName}!
Vi på ${unit.name} önskar dig en trevlig födelsedag."""

Ny kund

//groovy
"""
<html>
Hej ${person.firstName}!  
<br />Vi på ${unit.name} tycker det är jättekul att du väljer att träna 
hos oss! Vi kommer göra allt för att din träningsupplevelse ska bli så bra som möjligt.  
<br />Har du några funderingar eller frågor, tveka inte att ta kontakt med oss.  
<br />  
<br />Väl mött önskar vi på ${unit.name}!  
</html>
"""

Förfallen faktura

//groovy
"""
<html>
Hej ${person.firstName}!
<p>Du har en faktura som förfallit till betalning ${due}.</p>
<p>Var vänlig betala in ${rest} till bankgiro ${bankgiro}. Ange OCR-nummer ${ocr}.</p>
<h3>${businessunitname}</h3>
"""

Förfallen faktura (Återkommande kortbetalning)

//groovy
"""
<html>
Hej ${person.firstName}!
<p>
<p>En faktura på ${rest} som förföll till betalning ${due} kunde inte betalas med angivna kortuppgifter.</p>
<p>Fakturan innehåller följande köp:<br>
${out -> items.each { out << "${it.orderItem}: ${it.amountIncVat.formatWithCurrency(it.businessUnit)}<br>" }}
</p>
<p>Var vänlig kontrollera dina kortuppgifter på mina sidor genom att <a href="${meshUrl}">klicka här</a> samt att det finns minst ${rest} på kontot som betalkortet är kopplat till. Vi kommer att försöka igen ett par gånger. Misslyckas detta så kommer du att få en faktura istället.</p>
<p>Du kan också betala fakturan och uppdatera dina kortuppgifter på mina sidor genom att <a href="${meshUrl}">klicka här</a>.</p> 
<p>Vi på ${businessunitname} önskar dig en fin dag.</p>
"""

Förfallen faktura (Norge)

Ungefär samma som ovan fast byt ut ${ocr} mot ${kid}.

Medgivande för AvtaleGiro saknas

//groovy
"""
<html>
Hej ${person.firstName}!
<p>
Ditt abonnemang, ${product}, kräver ett registrerat medgivande. Har du nyligen gjort detta kan du bortse från detta meddelande. I annat fall ber vi dig logga in på din internetbank och skapa ett Avtalegiro mot konto ${bankgiro} med följande KID-nummer:</p>
<strong>${kid}</strong>
<p>Vi på ${businessunitname} önskar dig en fin dag.</p>
"""

Medgivande för Autogiro saknas

//groovy
"""
<html>
Hej ${person.firstName}!
<p>
Ditt abonnemang, ${product}, kräver ett registrerat medgivande. Har du nyligen gjort detta i receptionen kan du bortse från detta. I annat fall ber vi dig kontakta oss.
<p>
Info:
<p>
Betalarnummer:<strong>${betalarnummer}</strong>
<p>${haserror?"Följande fel har rapporterats: <i>${lasterror}</i>":""}</p>
<p>Vi på ${unit.name} önskar dig en fin dag.</p>
"""

Värdekort som går ut

//groovy
"""
<html>
Hej ${person.firstName}!
<p>
Ditt värdekort, ${name} med kvarvarande ${typeAmount?'värde':'klipp'} ${leftToUse}, kommer att gå ut ${due}.
</p>
<p>
Kom gärna in och utnyttja ditt kvarvarande värde.
</p>
mvh vi på
<h2>${unit.name}</h2>
"""

Om man vill ha klipp kvar utan decimal på värdekort  ${(int)leftToUse}

Abonnemang som går ut

//groovy
"""
<html>
Hej ${person.firstName}!
<p>
Ditt abonnemang, ${product} kommer att gå ut ${ends}.
</p>
<p>
Teckna gärna ett nytt abonnemang hos oss.
</p>
mvh vi på
<h2>${unit.name}</h2>
"""

O

Prislista som går ut

//groovy
"""
<html>
Hej ${person.firstName}!
<p>
Din prislista ${person.priceList} kommer att gå ut ${priceListEndDay}. För att behålla dina rabatter vill vi att du kommer in till oss och verifierar din behörighet.
</p>
mvh vi på
<h2>${unit.name}</h2>
"""

Kundtyp går ut

//groovy
"""
<html>
Hej ${person.firstName}!
<p>
Ditt studentintyg kommer att gå ut ${customerTypeEndDay}. För att behålla dina rabatter vill vi att du kommer in till oss och verifierar din behörighet.
</p>
mvh vi på
<h2>${unit.name}</h2>
"""


Betalkort går ut

//groovy
"""
<html>
Hej ${person.firstName}!
<p>
Ditt abonnemang, ${product}, betalas med återkommande kortbetalning. Kortet du angivet går ut nästa månad. Vi ber dig logga in på vår web genom att <a href="${meshUrl}">klicka här</a> och registrera ett nytt kort.
</p>
<p>
Vi på ${businessunitname} önskar dig en alldeles strålande dag.
</p>
"""

Saknar godkänt Kortmedgivande

//groovy
"""
<html>
Hej ${person.firstName}!
<p>
Ditt abonnemang, ${product}, kräver ett registrerat kortmedgivande. Har du nyligen skapat ett kan du bortse från detta. I annat fall ber vi dig logga in på vår web genom att <a href="${webServer2MyPagesUrl}">klicka här</a> och skapa ett kortmedgivande.
<p>
Info:
<p>
<p>Vi på ${unit.name} önskar dig en fin dag.</p>
"""

Arrangemang startar

Vilka av code, internetInfo, och note som ni bör använda beror på vilka av dessa fällt ni brukar fylla i på arrangemanget.

//groovy
"""Hej ${person.firstName}!

Snart är det dags för${productName}!


Första tillfället är ${start}.


Mer information:
${code}
${internetInfo}
${note}


Vi på ${unit.name} önskar dig varmt välkommen!
"""

Påminnelse om kontrakt

//groovy
"""Hej ${person.firstName}! 
 
${product} ${resources} ${start}
 
Om du inte har tänkt utnyttja din kontraktstid var
vänlig och avboka den genom att följa denna <a href="http://127.0.0.1/brp/mesh/showBookings.action">länk</a>
 
Med vänliga hälsningar
${unit.name}
"""

Påminnelse om ej påskrivet elektroniskt avtal

//groovy
"""Hej ${person.firstName}! 
 
Du har tidigare påbörjat signering av avtal hos oss men inte slutfört detta. 
Vänligen följ denna länk för att slutföra signeringen: ${documenturl}
 
Med vänliga hälsningar
${unit.name}
"""

Bokningspåminnelse

Kanal sms
//groovy
"""
Hej ${person.firstName}! Du är inbokad på ${product} den ${start} på ${businessUnitName}. Välkommen!
"""
 
Kanal e-mail 
//groovy
"""
<html>
Hej ${person.firstName}! Du är inbokad på ${product} den ${start} på ${businessUnitName}. Välkommen!
</html>
"""

Felaktiga autogiromedgivanden

//groovy
"""
Hej ${person.firstName}! 
Det har blivit ett fel med ditt autogiromedgivande. Kontakta oss för mer info. 
 
Med vänliga hälsningar
${unit.name}
"""


Köpt abonnemang via partnerprogram trots befintligt

//groovy
"""
Hej ${person.firstName}! Du har köpt ett nytt abonnemang via Benify. Du vet väl om att du redan har ett pågående abonnemang av typen ${productName}.
"""Marknadsaktivitet

Väljer man kanalen 'Marknadsaktivitet' så kommer:

Kunden i urvalet sättas som Kund på marknadsaktiviteten
Ansvarig för marknadsaktiviteten sätts i första hand till kundens "Kundansvarig" som är väljs på kundkortets marknadsaktivitets-flik. Är inte "Kundansvarig" satt på kunden så används Bokningsansvarig på kundens anläggning. Denne ställer man in under Kontaktregister > Anläggningar. 

Test

Det finns två test-knappar till uppföljningspunkten.

 • Testa urval - Kör filtret med angivna parametrar och öppnar personlistan med de personer som matchar urvalet.
 • Test Meddelande - Välj först ett av meddelandemallarna i listan. När man sedan trycker på knappen körs ett urval och meddelandet genereras för första personen som hittas. Dock byts personen ut mot inloggad användare. Är det en ren text-mall som tex ett SMS visas det genererade meddelandet direkt i ett fönster. Är det ett html-meddelande öppnas meddelandet i webläsaren. Man får sedan möjlighet att fullfölja uppföljningspunkten genom att skicka meddelandet till valt Filter. Se till att inloggad användare, du själv alltså, har mobilnummer och e-postadress på kundkortet för att testa dessa kanaler. Om meddelandemallen innehåller parametrar och urvalet inte ger någon träff får man möjligheten att titta på meddelandet men utan att parametrarna har blivit utbytta mot riktiga värden. För att testskicka måste du se till att vara inloggad på en av de anläggningar uppföljningspunkten är angiven att ta med i urvalet.