Child pages
 • Övningsuppgifter - systemägare & systemadministratörer
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Dessa övningar är avsedda för systemägare & systemadministratörer. Ni som har en eller både av dessa roller ska också öva på de övningar som receptionister skall utföra. Se Övningsuppgifter - receptionister för mer info. Observera att en del uppgifter kan dock finnas med på båda sidorna.

Kontaktregister

 1. Skapa en person som har rätt att logga in i BRP applikationen.
 2. Skapa en person som senare kommer användas som en personalresurs.

Resurser

 1. Skapa ett lämpligt schema, exempelivs era öppettider.
 2. Skapa ett par olika resurser, gärna en av varje typ - exempelivs en lokal och en personal. Använd inte schema på personalresursen.
 3. Placera ut dessa resurser på en vy så du ser dem.
 4. Skapa ett arbetspass på personalresursen.

Produkter

Varor
 1. Skapa en vanlig vara.
 2. Boka in varan på en kund genom bokningsvyn.
 3. Spara varan på en kund genom kassan.
 4. Sök upp en av dessa bokningar på kundens kundkort.
  1. Ändra antal bokade varor.
 5. Sök upp dess beställningar och ta betalt på valfritt sätt.
Tjänst
 1. Skapa en tjänst som bokar up en lokalresurs.
 2. Skapa en tjänst som bokar up en personalresurs.
 3. Boka upp en lokal. Stäng beställningen.
 4. Boka upp en person. Stäng beställningen.
Arrangemang
 1. Skapa ett arrangemangsprodukt.
 2. Schemalägg den.
 3. Boka in en kund på den. Stäng beställningen.
 4. Leta upp beställningen och ta betalt på valfritt sätt.
Paket
 1. Skapa ett paket som innehåller 3 olika varor.
 2. Sälj paketet i kassan.
 3. Skapa ett paket som innehåller en tjänst och en vara.
 4. Boka paketet på en kund genom bokningsvyn.
 5. Skapa ett paket med två olika tjänster.
  1. Den första tjänsten bör vara 60 minuter lång.
  2. Den andra tjänsten ska automatiskt börja efter den första tjänsten är klar.
Lagervara
 1. Skapa en lagervara.
  1. Gör en inleverans så det finns några varor i lagret.
  2. Sälj en lagervara i kassan.
  3. Verifiera antalet i lagret på produktens lagerflik.
Värdekort
 1. Skapa ett presentkort.
 2. Skapa ett presentkort som kan användas för att köpa varor/tjänster med.
 3. Koppla värdekortet till en specifik kund. 
 4. Skapa ett klippkort för en specifik tjänst.
 5. Skapa ett klippkort för entré.
 6. Skapa ett klippkort för efterfakturering.
Abonnemang
 1. Skapa en abonnemangsprodukt som är ett traditionellt årskonto som betalas kontant.
  1. Se till att denna medför inpassering.
 2. Skapa en abonnemangsprodukt som är autogiro.
  1. Se till att denna medför inpassering.
 3. Skapa ett abonnemang som tillåter flera nyttjare.
Gruppaktiviteteter
 1. Skapa ett pass.
  1. Den måste kräva en rättighet.
 2. Schema lägg ett par tillfällen. Tänk på klockan - lägg ett av passen om 40 minuter så du kan boka in en kund.
Entré
 1. Skapa en entré produkt
 2. Sälj den i kassan till en drop in kund.
  1. Verifiera att de är med i inpasseringsstatistiken.
 • No labels