Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 131 Next »

Autentisering

Basic HTTP-autentisering används. username kan vara email, kortnummer eller kundnummer.

Felhantering

Svar

<errors>
  <error>
   <code>1001</code>
   <message>Felaktig parameter, fisrtname</message>
   <debug>field=fisrtname</debug>
  </error>
</errors>

Format

Datatyp

Format

Exempel

Kommentar

Datum

yyyy-MM-DD

2012-12-24

GMT+1 (Stockholm) ink. justering för sommar/vintertid

Tid

HH:mm

14:54

GMT+1 (Stockholm) ink. justering för sommar/vintertid

Tidpunkt

yyyy-MM-dd HH:mm

2012-12-24 15:00

GMT+1 (Stockholm) ink. justering för sommar/vintertid

Tidsstämpel

nnnnnnnnnnnnn

1298023236

Unix Epoch, UTC (Ska detta format alls finnas???)

Boolean

true/false

true

 

ID-lista

n,n,n....

1,2,45

Lista med objekt-idn

Sträng

 

Spinningsal

Textsträng UTF8 av godtycklig längd. Tecken escapeas enligt xml respektive json-standard

Heltal

nnnnnnnnn

124234

Heltal anges alltid utan tusentalsavskiljare eller tiopotenser

Decimaltal

nnnn.nnn

34.45

Inga begränsningar i antal decimaler. Ingen tusenavskiljare eller tiopotens. Saknas decimala siffror skickas ingen decimalavskiljare.

ID

nnnn

43

Heltal som är ett object-id

Produkttyp

groupActivity/ subscription/ package/ article/ service/ event/ stockProduct/ valueCard/ entry

groupActivity

Textstängar som motsvarar produktgrupper

Kön

male/female

female

Textsträng motsvarande ett kön

E-Post

 

Personnummer

 

850101-123X

Gilltigt svenskt, norskt eller finskt personnummer, beroende på anläggning. Om personen är kopplad till en svensk anläggning ska personnumret vara svenskt.

Generellt

Anrop

Alla parameternamn anges med små bokstäver.

Följande parametrar kan skickas med i alla anrop. Om inget annat anges är de valfria.

Namn

Funktion

apikey

Integrationsnyckel

lang

Språk, ex: sv eller en

Alla parametrar förutom de ovan är att betrakta som filtrerande parametrar vid list-anrop.

Om en parameter skickas med så ska den vara av korrekt format, annars får man ett felsvar.

APIURL är exempelvis:

https://api.brpsystems.se/brpgog/api/ver2/

Svar

Svarstaggar som representerar riktiga objekt har alltid taggen id som innehåller objektets unika id. Unikt id är alltid ett heltal.
Alla taggar och attributnamn anges i med små bokstäver.

Vokabulär

Ord

Betydelse

Kommentar

booking

Passbokning

Passbokning och bokning på väntelista

purchase

Köp

Köp av tjänster,arrangemang, varor, abonnemang, värdekort och paket

person

Användare/bokare

 

resource

Resurs

Lokal, instruktör, maskiner mm

activity

Gruppaktivitet/Pass

 

event

Arrangemang

 

Återkommande taggar

Felkoder

Rest-objekt

 

Skapa

Ändra

Lista

Tabort

Kräver inlogging

Gruppaktivitets bokningar

X

 

X

X

X

Gruppaktiviteter

 

 

X

 

 

Produktgrupper

 

 

X

 

 

Produkter

 

 

X

 

 

Arrangemang

 

 

X

 

 

Arrangemangs bokningar

X

 

 

 

X

Personer

X

X

X

 

X

Meddelanden

 

 

X

 

 

Abonemang

 

 

X

 

X

Anläggningar

 

 

X

 

 

 • No labels