Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 98 Next »

Autentisering

Basic HTTP-autentisering används. username kan vara email, kortnummer eller kundnummer.

Felhantering

Svar

<errors>
  <error>
   <code>1001</code>
   <message>Felaktig parameter, fisrtname</message>
   <debug>field=fisrtname</debug>
  </error>
</errors>

Format

Datatyp

Format

Exempel

Kommentar

Datum

yyyy-MM-DD

2012-12-24

GMT+1 (Stockholm) ink. justering för sommar/vintertid

Tid

HH:mm

14:54

GMT+1 (Stockholm) ink. justering för sommar/vintertid

Tidpunkt

yyyy-MM-dd HH:mm

2012-12-24 15:00

GMT+1 (Stockholm) ink. justering för sommar/vintertid

Tidsstämpel

nnnnnnnnnnnnn

1298023236

Unix Epoch, UTC (Ska detta format alls finnas???)

Boolean

true/false

true

 

ID-lista

n,n,n....

1,2,45

Lista med objekt-idn

Sträng

 

Spinningsal

Textsträng UTF8 av godtycklig längd. Tecken escapeas enligt xml respektive json-standard

Heltal

nnnnnnnnn

124234

Heltal anges alltid utan tusentalsavskiljare eller tiopotenser

Decimaltal

nnnn.nnn

34.45

Inga begränsningar i antal decimaler. Ingen tusenavskiljare eller tiopotens. Saknas decimala siffror skickas ingen decimalavskiljare.

ID

nnnn

43

Heltal som är ett object-id

Produkttyp

groupActivity/ subscription/ package/ article/ service/ event/ stockProduct/ valueCard/ entry

groupActivity

Textstängar som motsvarar produktgrupper

Generellt

Anrop

Alla parameternamn anges med små bokstäver.

Följande parametrar kan skickas med i alla anrop. Om inget annat anges är de valfria.

Namn

Funktion

apikey

Integrationsnyckel

lang

Språk, ex: sv eller en

Alla parametrar förutom de ovan är att betrakta som filtrerande parametrar vid list-anrop.

Om en parameter skickas med så ska den vara av korrekt format, annars får man ett felsvar.

APIURL är exempelvis:

https://api.brpsystems.se/brpgog/api/ver2/

Svar

Svarstaggar som representerar riktiga objekt har alltid taggen id som innehåller objektets unika id. Unikt id är alltid ett heltal.
Alla taggar och attributnamn anges i med små bokstäver.

Återkommande taggar

Product

Tag

Exempel

Format

Förklaring

description

<description>Produktbeskrivning</description>

Sträng

Beskrivning

name

<name>Spinn B45</name>

Sträng

Produktens namn

bookablefrominternet

<bookablefrominternet>true</bookablefrominternet>

Boolean

Bokbar via internet

productlabels

<productlabels>

 

Etikettlista

productlabel

<productlabel><id>3</id><name>Spinning</name></productlabel>

 

Produktetikett

cssclass

<cssclass>blue</cssclass>

 

 

group

<group><id>3</id><name>Gruppträning</name></group>

 

Produktgrupp

<product>
 <id>3</id>
 <description>Produktbeskrivning</description>
 <name>Spinn B45</name>
 <bookablefrominternet>true</bookablefrominternet>
 <productlabels>
  <productlabel>
   <id>3</id>
   <name>Spinning</name>
  </productlabel>
  <productlabel>
   <id>8</id>
   <name>Medel</name>
  </productlabel>
 </productlabels>
 <cssclass>blue</cssclass>
 <group>
  <id>45</id>
  <name>Gruppträning</name>
 </group>
</product>

Vokabulär

Ord

Betydelse

Kommentar

booking

Passbokning

Passbokning och bokning på väntelista

purchase

Köp

Köp av tjänster,arrangemang, varor, abonnemang, värdekort och paket

person

Användare/bokare

 

resource

Resurs

Lokal, instruktör, maskiner mm

activity

Gruppaktivitet/Pass

 

event

Arrangemang

 

Boka

Passbokning, kräver Basic HTTP-autentisering

Anrop

Parametrar

namn

obligatorisk

exempelvärde

förklaring

Värdemängd

apikey

ja

338934897438

Integrationsspecifik nyckel

 

type

ja

type=ordinary

Filtrera på typ av bokning.

ordinary, waitinglist

activityid

ja

activityid=34

Gruppaktivitetens id

 

Exempel:

POST:APIURL/bookings.xml
apikey:338934897438
type:ordinary&activityid=34

Svar

<booking>
  <id>24353</id>
  <businessunit>
    <id>11</id>
    <name>Centrum</name>
  </businessunit>
  <start>2012-12-24 15:00</start>
  <end>2012-12-24 16:00</end>
  <product>#se återkommande taggar#</product>
</booking>

Bokningar tillhörande autentiserad användare

Hämta bokningar tillhörande den inloggade användaren. Detta anrop kräver Basic HTTP-autentisering

Anrop

HTTP GET till /bookings

Parametrar

namn

obligatorisk

exempelvärde

förklaring

apikey

ja

338934897438

Integrationsspecifik nyckel

Filter

namn

exempelvärde

förklaring

Värdemängd/Datatyp

Default

type

type=groupactivity

Filtrera på typ av bokning.

ordinary eller waitinglist

ordinary

fromdate

fromdate=2012-02-02

Returnera endast bokningar som startar efter angivet datum

Datum

idag

todate

todate=2012-02-02

Returnera endast bokningar som startar innan angivet datum

Datum

Om 14 dagar

Exempel:

APIURL/bookings.xml?apikey=338934897438&type=groupactivity

Svar

Tag

Format

Exempel

Förklaring

bookings

 

<bookings>

Bookings-tagen omsluter bokningar.

start

Datum

<start>2012-12-24</start>

Anger vilken dag tidigaste bokningen i listan startar

end

Datum

<end>2012-12-24</end>

Anger vilken dag senaste bokningen i listan startar

booking

 

 

Representerar en bokning

id

ID

<id>12</id>

Unikt id

type

 

Typ av bokning

businessunit

 

<businessunit><id>11</id><name>Centrum</name></businessunit>

Bokningens anläggning

start

Tidpunkt

<start>2012-12-24 15:00</start>

Bokningens starttid

end

Tidpunkt

<end>2012-12-24 16:00</end>

Bokningens sluttid

product

 

<product>#se återkommande taggar#</product>

Bokningens produkt. För detaljer, se Återkommande taggar.

<bookings>
  <start>2012-12-24</start>
  <end>2012-12-24</end>
  <booking>
   <id>24353</id>
   <businessunit>
     <id>11</id>
     <name>Centrum</name>
   </businessunit>
   <start>2012-12-24 15:00</start>
   <end>2012-12-24 16:00</end>
   <product>#se återkommande taggar#</product>
  </booking>
  ...
</bookings>

Avboka

Anrop, kräver Basic HTTP-autentisering

HTTP DELETE till /bookings/{id}

Parametrar

namn

obligatorisk

exempelvärde

förklaring

Värdemängd

apikey

ja

apikey=338934897438

Integrationsspecifik nyckel

 

type

ja

type=ordinary

Typ av bokning som skall avbokas

ordinary, waitinglist

Exempel:

DELETE:APIURL/bookings/25345.xml?apikey=338934897438&type=ordinary

Svar

HTTP 204
Tomt innehåll.

Lista gruppaktiviteter

Hämta gruppaktiviteter

Anrop

HTTP GET till /activities

Parametrar

namn

obligatorisk

exempelvärde

förklaring

Värdemängd

includebooking

nej

includebooking=true

Vurivida man ska kräva inloggning och ta med bookingid i svaret

Boolean

Filter

namn

exempelvärde

förklaring

Värdemängd/Datatyp

Default

fromdate

fromdate=2012-02-02

Returnera endast aktiviteter som startar efter angivet datum

Datum

idag

todate

todate=2012-02-02

Returnera endast aktiviteter som startar innan angivet datum

Datum

Om 14 dagar

product

product=12,23

Endast aktiviter av denna product

ID-lista

 

businessunit

businessunit=4,334

Endast aktiviterer på dessa anläggningarna

ID-lista

TBD

productlabel

productlabel=56,3

Endast aktiviter med denna produktetikett

ID-lista

 

productgroup

productgroup=23

Endast aktiviter i denna produktgrupp

ID

 

bookablefrominternet

bookablefrominternet=true

Endast aktiviter som är bokbara på internät

Boolean

true

Exempel:

APIURL/activities.xml?apikey=338934897438&businessUnit=4,334&product=12,23

Svar

Tag

Format

Exempel

Förklaring

activities

 

<activities>

Activity-tagen omsluter aktiviteter.

start

Datum

<start>2012-12-24</start>

Anger vilken dag tidigaste aktiviteten i listan startar

end

Datum

<end>2012-12-24</end>

Anger vilken dag senaste aktiviteten i listan startar

activity

 

 

Representerar en aktivitet

id

ID

<id>12</id>

Unikt id

businessunit

 

<businessunit><id>11</id><name>Centrum</name></businessunit>

Bokningens anläggning

start

Tidpunkt

<start>2012-12-24 15:00</start>

Bokningens starttid

end

Tidpunkt

<end>2012-12-24 16:00</end>

Bokningens sluttid

product

 

<product>#se återkommande taggar#</product>

Bokningens produkt. För detaljer, se Återkommande taggar.

resources

 

 

Lista med resurser

resource

Sträng

<resource><id>31</id><name>Lena Olsson</name></resource>

Personal, instruktör eller lokal till aktiviten

bookableearliest

Tidpunkt

<bookableEarliest>2010-01-23 14:00</bookableEarliest>

När man tidigast får boka.

bookablelatest

Tidpunkt

>bookableLatest>2010-02-01 09:15</bookableLatest>

När man senast får boka

freeslots

Heltal

<freeslots>10</freeslots>

Lediga platser

bookableslots

Heltal

<bookableslots>10</bookableslots>

Bokningsbara platser

totalslots

Heltal

<totalslots>42</totalslots>

Totalt platser

cancelled

Boolean

<cancelled>false</cancelled>

Aktiviteten är instäld

waitinglistsize

Heltal

<waitinglistsize>3</waitinglistsize>

Storleken på kölistan

bookingid

Id

<bookingid>3456</bookingid>

Id på bokningen eller väntelisteplatsen

bookingtype

Sträng

<bookingtype>ordinary</bookingtype>

Typ av plats

<activitys>
 <start>2012-12-24</start>
 <end>2012-12-24</end>
 <activity>
  <id>12</id>
  <businessunit>
   <id>11</id>
   <name>Centrum</name>
  </businessunit>
  <start>2012-12-24 15:00</start>
  <end>2012-12-24 16:00</end> | 
  <product>#se återkommande taggar#</product>
  <resources>
   <resource>
    <id>31</id>
    <name>Lena Olsson</name>
   </resource>
  </resources>
  <bookableearliest>2010-01-23 14:00</bookableearliest>
  <freeslots>10</freeslots>
  <bookableslots>10</bookableslots>
  <totalslots>42</totalslots>
  <canceled>false</canceled>
  <waitinglistsize>3</waitinglistsize>
  <bookingid>3456</bookingid>
  <bookingtype>ordinary</bookingtype>
 </activity> 
 <activity>
 ...
 </activity> 
</activities>

Lista produktgrupper

Listar produktgrupper

Anrop

HTTP GET till /productgroups

Parametrar

namn

exempelvärde

förklaring

Värdemängd/Datatyp

Default

forgrouping

forgrouping=true

Hämtar de som produktgrupper som som ligger under den produktgrupp som är inställd under systeminställningen "Produktgrupp för gruppering av gruppaktivitet".

Boolean

false

businessunit

businessunit=4

Tar "Produktgrupp för gruppering av gruppaktivitet" från angiven anläggning. Endast använd om forgrouping=true

ID

 

Exempel:

APIURL/productgroups.xml?apikey=338934897438

Svar

Tag

Format

Exempel

Förklaring

productgroups

 

<productgroups>

Productgroup-tagen omsluter produktgrupper.

id

ID

<id>14</id>

Unikt id

name

Sträng

<name>Aktiviteter</name>

Namn på produktgruppen

<productgroups>
 <productgroup>
  <id>14</id>
  <name>Aktiviteter</name>
 </productgroup> 
  ...
</productgroups>

Lista produkter

Listar produkt

Anrop

HTTP GET till /products

Filter

namn

exempelvärde

förklaring

Värdemängd/Datatyp

Default

businessunit

businessunit=4

Endast produkter på denna anläggning

ID

Alla

producttype

producttype=groupActivity

Endast produkter av denna produkttyp

Produkttyp

 

bookablefrominternet

bookablefrominternet=true

Endast produkter för internät

Boolean

true

Exempel:

APIURL/products.xml?apikey=338934897438&producttype=groupActivity

Svar

Tag

Format

Exempel

Förklaring

products

 

<products>

Products-tagen

product

 

<product>#se återkommande taggar#</product>

Produkt

<products>
 <product>#se återkommande taggar#</product>
  ...
</product>

Lista arrangemang

Hämtar alla arrangemang där slutdag ännu inte uppnåts listas

Anrop

HTTP GET till /events

Parametrar

namn

obligatorisk

exempelvärde

förklaring

Värdemängd

includebooking

nej

includebooking=true

Vurivida man ska kräva inloggning och ta med bokningsregler i svaret

Boolean

Filter

namn

exempelvärde

förklaring

Värdemängd/Datatyp

Default

businessunit

businessunit=4

Endast arrangemang på denna anläggning

ID

Alla

productlabel

productlabel=56

Endast arrangemang med denna produktetikett

ID

Alla

bookablefrominternet

bookablefrominternet=true

Endast arrangemang som är bokbara på internät

Boolean

true

Exempel:

APIURL/events.xml?apikey=338934897438&businessUnit=334

Svar

Tag

Format

Exempel

Förklaring

events

 

<events>

Events-tagen

event

 

<event>

Representerar ett arrangemang

id

ID

<id>12</id>

Arrangemangets id

name

Sträng

<name>Spinntour</name>

Arrangemangets namn

description

Sträng

<description>Tour de France på spinning cykel</description>

Arrangemangets beskrivning

productdescription

Sträng

<productdescription>Spinning</productdescription>

Arrangemangproduktens beskrivning

numberofoccasions

Heltal

<numberofoccasions>12</numberofoccasions>

Antal gånger

time

Tid

<time>13:45</time>

När arrangemang startar, tomt om ingen tid är angiven

startdate

Datum

<startdate>2009-09-01</startdate>

Start datum

enddate

Datum

<enddate>2009-09-01</enddate>

Slut datum

bookableslots

Heltal

<bookableslots>12</bookableslots>

Bokningsbara platser

filledslots

Heltal

<filledslots>12</filledslots>

Bokade platser

registered

Boolean

<registered>false</registered>

Inloggad person redan inbokade på detta arrangemang

bookableearliest

Tidpunkt

<bookableEarliest>2010-01-23 14:00</bookableEarliest>

När man tidigast får boka.

bookablelatest

Tidpunkt

<bookableLatest>2010-02-01 09:15</bookableLatest>

När man senast får boka

<events>
 <event>
  <id>12</id>
  <name>Spinntour</name>
  <description>Beskrivning Internet från arrangemanget</description>
  <productdescription>Beskrivning från produkten</productdescription> /
  <numberofoccasions>60</numberofoccasions>
  <time>13:45</time>
  <startdate>2009-09-01</startdate>
  <enddate>2009-12-31</enddate>
  <bookableslots>12</bookableslots>
  <filledslots>12</filledslots>  
  <registered>false</registered>
  <bookableEarliest>2010-01-23 14:00</bookableEarliest>
  <bookableLatest>2010-02-01 09:15</bookableLatest>
 </event>
 ...
</events>

Boka deltagande på arrangemang

Boka in inloggad kund på ett arrangemang om det går, kräver Basic HTTP-autentisering

Anrop

Parametrar

namn

obligatorisk

exempelvärde

förklaring

Värdemängd

eventid

ja

eventid=34

Arrangemangets id

 

type

ja

type=ordinary

Typ av bokning.

ordinary, waitinglist

Exempel:

POST:APIURL/eventbookings?apikey:338934897438&eventid=34&type=ordinary

Svar

<eventbooking>
 <id>2443</id>
 <firstname>Anna</firstname>
 <lastname>Larsson</lastname>
 <bookingid>24353</bookingidid>
 <businessunit>
  <id>11</id>
  <name>Centrum</name>
 </businessunit>
 <start>2012-12-24 15:00</start>
 <end>2012-12-24 16:00</end>
 <eventmessage>Andra trappan</eventmessage>
 <product>#se återkommande taggar#</product>
</participant>

Felkoder

"Controller"

Kod

Exempel

Tagg

Kommentar

Hämta personuppgifter

Hämtar personuppgifter motsvarande de som anges vid registrering.

Anrop

HTTP GET till /persons/id

Parametrar

namn

obligatorisk

exempelvärde

förklaring

Värdemängd

id

ja

1

ID på den person som ska hämtas. Måste stämma med den person som man autentiserar sig som.

ID

Exempel:

APIURL/persons.xml/1.xml?apikey=338934897438

Svar

Tag

Format

Exempel

Förklaring

 
 • No labels