Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 54 Next »

Autentisering

Basic HTTP-autentisering används. username kan vara email, kortnummer eller kundnummer.

Felhantering

Svar

<errors>
  <error>
   <code>1001</code>
   <message>Felaktig parameter, fisrtname</message>
   <debug>field=fisrtname</debug>
  </error>
</errors>

Format

Datatyp

Format

Exempel

Kommentar

Datum

yyyy-MM-DD

2012-12-24

GMT+1 (Stockholm) ink. justering för sommar/vintertid

Tidpunkt

yyyy-MM-dd HH:mm

2012-12-24 15:00

GMT+1 (Stockholm) ink. justering för sommar/vintertid

Tidsstämpel

nnnnnnnnnnnnn

1298023236

Unix Epoch, UTC (Ska detta format alls finnas???)

Boolean

true/false

true

 

ID-lista

n,n,n....

1,2,45

Lista med objekt-idn

Sträng

 

Spinningsal

Textsträng UTF8 av godtycklig längd. Tecken escapeas enligt xml respektive json-standard

Heltal

nnnnnnnnn

124234

Heltal anges alltid utan tusentalsavskiljare eller tiopotenser

Decimaltal

nnnn.nnn

34.45

Inga begränsningar i antal decimaler. Ingen tusenavskiljare eller tiopotens. Saknas decimala siffror skickas ingen decimalavskiljare.

ID

nnnn

43

Heltal som är ett object-id

Generellt

Anrop

Alla parameternamn anges med små bokstäver.

Följande parametrar kan skickas med i alla anrop. Om inget annat anges är de valfria.

Namn

Funktion

apikey

Integrationsnyckel

locale

Språk

Alla parametrar förutom de ovan är att betrakta som filtrerande parametrar vid list-anrop.

Om en parameter skickas med så ska den vara av korrekt format, annars får man ett felsvar.

APIURL är exempelvis:

https://api.brpsystems.se/brpgog/api/ver2/

Svar

Svarstaggar som representerar riktiga objekt har alltid taggen id som innehåller objektets unika id. Unikt id är alltid ett heltal.
Alla taggar och attributnamn anges i med små bokstäver.

Återkommande taggar

Product

Tag

Exempel

Format

Förklaring

description

<description>Produktbeskrivning</description>

Sträng

Beskrivning

name

<name>Spinn B45</name>

Sträng

Produktens namn

bookablefrominternet

<bookablefrominternet>true</bookablefrominternet>

Boolean

Bokbar via internet

productlabels

<productlabels>

 

Etikettlista

productlabel

<productlabel><id>3</id><name>Spinning</name></productlabel>

 

Produktetikett

cssclass

<cssclass>blue</cssclass>

 

 

group

<group><id>3</id><name>Gruppträning</name></group>

 

Produktgrupp

<product>
  <id>3</id>
  <description>Produktbeskrivning</description>
  <name>Spinn B45</name>
  <bookablefrominternet>true</bookablefrominternet>
  <productlabels>
   <productlabel id='3'>Spinning</productlabel>
   <productlabel id='8'>Medel</productlabel>
  </productlabels>
  <cssclass>blue</cssclass>
  <group id='45'>Gruppträning</group>
</product>

Vokabulär

Ord

Betydelse

Kommentar

booking

Passbokning

Passbokning och bokning på väntelista

purchase

Köp

Köp av tjänster,arrangemang, varor, abonnemang, värdekort och paket

person

Användare/bokare

 

resource

Resurs

Lokal, instruktör, maskiner mm

activity

Gruppaktivitet/Pass

 

Boka

Passbokning, kräver Basic HTTP-autentisering

Anrop

Parametrar

namn

obligatorisk

exempelvärde

förklaring

Värdemängd

apikey

ja

338934897438

Integrationsspecifik nyckel

 

type

ja

type=ordinary

Filtrera på typ av bokning.

ordinary, waitinglist

activityid

ja

activityid=34

Gruppaktivitetens id

 

Exempel:

POST:APIURL/bookings.xml
apikey:338934897438
type:ordinary&activityid=34

Svar

<booking>
  <id>24353</id>
  <businessunit>
    <id>11</id>
    <name>Centrum</name>
  </businessunit>
  <start>2012-12-24 15:00</start>
  <end>2012-12-24 16:00</end>
  <product>#se återkommande taggar#</product>
</booking>

Bokningar tillhörande autentiserad användare

Hämta bokningar tillhörande den inloggade användaren. Detta anrop kräver Basic HTTP-autentisering

Anrop

HTTP GET till /bookings

Parametrar

namn

obligatorisk

exempelvärde

förklaring

apikey

ja

338934897438

Integrationsspecifik nyckel

Filter

namn

exempelvärde

förklaring

Värdemängd/Datatyp

Default

type

type=groupactivity

Filtrera på typ av bokning.

ordinary eller waitinglist

ordinary

fromdate

fromdate=2012-02-02

Returnera endast bokningar som startar efter angivet datum

Datum

idag

todate

todate=2012-02-02

Returnera endast bokningar som startar innan angivet datum

Datum

Om 14 dagar

Exempel:

APIURL/bookings.xml?apikey=338934897438&type=groupactivity

Svar

Tag

Format

Exempel

Förklaring

bookings

 

<bookings>

Bookings-tagen omsluter bokningar.

start

Datum

<start>2012-12-24</start>

Anger vilken dag tidigaste bokningen i listan startar

end

Datum

<end>2012-12-24</end>

Anger vilken dag senaste bokningen i listan startar

booking

 

 

Representerar en bokning

id

ID

<id>12</id>

Unikt id

type

 

Typ av bokning

businessunit

 

<businessunit><id>11</id><name>Centrum</name></businessunit>

Bokningens anläggning

start

Tidpunkt

<start>2012-12-24 15:00</start>

Bokningens starttid

end

Tidpunkt

<end>2012-12-24 16:00</end>

Bokningens sluttid

product

 

<product>#se återkommande taggar#</product>

Bokningens produkt. För detaljer, se Återkommande taggar.

<bookings>
  <start>2012-12-24</start>
  <end>2012-12-24</end>
  <booking>
   <id>24353</id>
   <businessunit>
     <id>11</id>
     <name>Centrum</name>
   </businessunit>
   <start>2012-12-24 15:00</start>
   <end>2012-12-24 16:00</end>
   <product>#se återkommande taggar#</product>
  </booking>
  ...
</bookings>

Avboka

Anrop, kräver Basic HTTP-autentisering

HTTP DELETE till /bookings/{id}

Parametrar

namn

obligatorisk

exempelvärde

förklaring

Värdemängd

apikey

ja

apikey=338934897438

Integrationsspecifik nyckel

 

type

ja

type=ordinary

Typ av bokning som skall avbokas

ordinary, waitinglist

Exempel:

DELETE:APIURL/bookings/25345.xml?apikey=338934897438&type=ordinary

Svar

HTTP 204
Tomt innehåll.

Lista gruppaktiviteter

Hämta gruppaktiviteter

Anrop

HTTP GET till /activities

Filter

namn

exempelvärde

förklaring

Värdemängd/Datatyp

Default

fromdate

fromdate=2012-02-02

Returnera endast aktiviteter som startar efter angivet datum

Datum

idag

todate

todate=2012-02-02

Returnera endast aktiviteter som startar innan angivet datum

Datum

Om 14 dagar

product

product=12,23

Endast aktiviter av denna product

ID-lista

 

businessUnit

businessUnit=4,334

Endast aktiviterer på dessa anläggningarna

ID-lista

Inloggad användares anläggning

productLabel

productLabel=56,3

Endast aktiviter med denna produktetikett

ID-lista

 

productGroup

productGroup=23

Endast aktiviter i denna produktgrupp

ID

 

bookableFromInternet

bookableFromInternet=true

Endast aktiviter som är bokbara på internät

Boolean

true

Exempel:

APIURL/activities.xml?apikey=338934897438&businessUnit=4,334&product=12,23

Svar

Tag

Format

Exempel

Förklaring

activities

 

<activities>

Activity-tagen omsluter aktiviteter.

start

Datum

<start>2012-12-24</start>

Anger vilken dag tidigaste aktiviteten i listan startar

end

Datum

<end>2012-12-24</end>

Anger vilken dag senaste aktiviteten i listan startar

activity

 

 

Representerar en aktivitet

id

ID

<id>12</id>

Unikt id

businessunit

 

<businessunit><id>11</id><name>Centrum</name></businessunit>

Bokningens anläggning

start

Tidpunkt

<start>2012-12-24 15:00</start>

Bokningens starttid

end

Tidpunkt

<end>2012-12-24 16:00</end>

Bokningens sluttid

product

 

<product>#se återkommande taggar#</product>

Bokningens produkt. För detaljer, se Återkommande taggar.

resources

 

 

Lista med resurser

resource

Sträng

<resource><id>31</id><name>Lena Olsson</name></resource>

Personal, instruktör eller lokal till aktiviten

bookableearliest

Tidpunkt

<bookableEarliest>2010-01-23 14:00</bookableEarliest>

När man tidigast får boka.

bookablelatest

Tidpunkt

>bookableLatest>2010-02-01 09:15</bookableLatest>

När man senast får boka

freeslots

Heltal

<freeslots>10</freeslots>

Lediga platser

bookableslots

Heltal

<bookableslots>10</bookableslots>

Bokningsbara platser

totalslots

Heltal

<totalslots>42</totalslots>

Totalt platser

canceled

Boolean

<canceled>false</canceled>

Aktiviteten är instäld

waitinglistsize

Heltal

<waitinglistsize>3</waitinglistsize>

Storleken på kölistan

<activities>
 <start>2012-12-24</start>
 <end>2012-12-24</end>
 <activity>
  <id>12</id>
  <businessunit>
   <id>11</id>
   <name>Centrum</name>
  </businessunit>
  <product>#se återkommande taggar#</product>
  <resources>
   <resource>
    <id>31</id>
    <name>Lena Olsson</name>
   </resource>
  </resources>
  <bookableEarliest>2010-01-23 14:00</bookableEarliest>
  <freeslots>10</freeslots>
  <bookableslots>10</bookableslots>
  <totalslots>42</totalslots>
  <canceled>false</canceled>
  <waitinglistsize>3</waitinglistsize>
 </activity> 
 <activity>
 ...
 </activity> 
</activities>

Lista produktgrupper

Hämtar de som produktgrupper som används för gruppering för web och mobilapplikationsbokning. Det gäller de produktgrupper som ligger under den produktgrupp som är inställd under systeminställningen "Produktgrupp för gruppering av gruppaktivitet".

Anrop

HTTP GET till /productgroups

Parametrar

namn

exempelvärde

förklaring

Värdemängd/Datatyp

Default

businessunit

businessunit=4

Tar "Produktgrupp för gruppering av gruppaktivitet" från angiven anläggning

ID

Alla

Exempel:

APIURL/productgroups.xml?apikey=338934897438&businessunit=4

Svar

Tag

Format

Exempel

Förklaring

productgroups

 

<productgroups>

Productgroup-tagen omsluter produktgrupper.

id

ID

<id>14</id>

Unikt id

name

Sträng

<name>Aktiviteter</name>

Namn på produktgruppen

<productgroups>
 <productgroup>
  <id>14</id>
  <name>Aktiviteter</name>
 </productgroup> 
  ...
</productgroups>
 • No labels