Child pages
  • Omfördelning värdekort
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Vid nyttjande av värdekort hos andra bolag än där de såldes så kan man i efterhand behöva ett underlag för hur intäkterna ska omfördelas mellan bolagen.

I dialogen anger man det datumintervall för värdekortens nyttjande som man önskar granska.

De visas sedan på formatet
Datum Värdekortsnummer Belopp Sålt av (anläggning) Nyttjat hos (anläggning)

Observera att i denna dialog visas ej bolagsnamnen utan endast anläggningarnas namn. I omfördelningsrapporten finns däremot båda.

Man kan få ut två rapporter

  • Omfördelning värdekort. Samma information som i dialogen men både namn på bolag och anläggning finns med.
  • Omfördelning värdekort - Sammanställning. Visar en rad per bolag över summa försäljning, nyttjande samt netto (nyttjat-sålt).
  • No labels