Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 21 Next »

Autentisering

Basic HTTP-autentisering används. username kan vara email, kortnummer eller kundnummer. Fyll på med mer här sen.

Felhantering

Svar

<errors>
<error code='1001' message='Felaktig parameter, fisrtname' debug='field=fisrtname'/>
</errors>

Format

Alla datum/tidpunkter är angivna i GMT+1 (Stockholm).

Datatyp

Format

Exempel

Kommentar

Datum

yyyy-MM-DD

2012-12-24

 

Tidpunkt

yyyy-MM-dd HH:mm

2012-12-24 15:00

GMT+1 (Stockholm) ink. justering för sommar/vintertid

Tidsstämpel

nnnnnnnnnnnnn

1298023236

Unix Epoch, UTC

Boolean

true/false

true

 

ID-lista

n,n,n....

1,2,45

Lista med objekt-idn

Generellt

Anrop

Följande parametrar kan skickas med i alla anrop. Om inget annat anges är de valfria.

Namn

Funktion

apikey

Integrationsnyckel

locale

Språk

Alla parametrar förutom de ovan är att betrakta som filtrerande parametrar vid list-anrop.

Svar

Svarstaggar som representerar riktiga objekt har alltid attributet id som innehåller objektets unika id.

Återkommande taggar

Product

Tag

Attribut

Exempel

Format

Förklaring

description

 

<description>Produktbeskrivning</description>

 

Beskrivning

name

 

<name>Spinn B45</name>

 

Produktens namn

bookablefrominternet

 

<bookablefrominternet>true</bookablefrominternet>

Boolean

Bokbar via internet

productlabels

 

<productlabels>

 

Etikettlista

productlabel

id

<productlabel id='3'>Spinning</productlabel>

 

Produktetikett

cssclass

 

<cssclass>blue</cssclass>

 

 

group

id

<group id='45'>Gruppträning</group>

 

Produktgrupp

<product id='3'>
  <description>Produktbeskrivning</description>
  <name>Spinn B45</name>
  <bookablefrominternet>true</bookablefrominternet>
  <productlabels>
   <productlabel id='3'>Spinning</productlabel>
   <productlabel id='8'>Medel</productlabel>
  </productlabels>
  <cssclass>blue</cssclass>
  <group id='45'>Gruppträning</group>
</product>

Vokabulär

Ord

Mening

Kommentar

booking

Bokning

Passbokning, värdekort, abonnemang, tjänster, arrangemang

person

Användare/bokare

 

resource

Resurs

Lokal, instruktör, maskiner mm

activity

Gruppaktivitet/Pass

 

Boka

Anrop

POST till /bookings

Parametrar

namn

obligatorisk

exempelvärde

förklaring

Värdemängd

apikey

ja

338934897438

Integrationsspecifik nyckel

 

type

nej

groupactivity

Filtrera på typ av bokning.

groupactivity, service, valuecard, subscription, product, waitinglist, (package)

Specifika för type=groupactivity

namn

obligatorisk

exempelvärde

förklaring

Värdemängd

activityid

ja

activityid=34

Gruppaktivitetens id

 

Exempel:

http://api.brpsystems.se/v2/bookings.xml?apikey=338934897438&type=groupactivity&activityid=34

Svar

Se efterföljande avsnitt.

<booking id='24353'>
  <businessunit id=11>Centrum</businessunit>
  <start timestamp='123243434'>2012-12-24 15:00</start>
  <end timestamp='123243600'>2012-12-24 16:00</end>
  <product id='3'>#se återkommande taggar#</product>
  <resources>
   <resource id='1' type='Personal'>Laila</resource>
   <resource id='2' type='Lokal'>Spinningsal 1</resource>
  </resources>
  <externalmessage>Externt meddelande</externalmessage>
</booking>

Bokningar tillhörande autentiserad användare

Hämta bokningar tillhörande den inloggade användaren. Detta anrop kräver autentisering.

Anrop

HTTP GET till /bookings

Parametrar

namn

obligatorisk

exempelvärde

förklaring

apikey

ja

338934897438

Integrationsspecifik nyckel

Filter

namn

exempelvärde

förklaring

Värdemängd/Datatyp

type

type=groupactivity

Filtrera på typ av bokning.

groupactivity, service, valuecard, subscription, product, waitinglist, (package)

fromdate

fromdate=2012-02-02

Returnera endast bokningar som startar efter angivet datum

Datum

todate

todate=2012-02-02

Returnera endast bokningar som startar innan angivet datum

Datum

productid

productid=34,12

Returnera endast bokningar av angivna produkter

ID-lista

businessunitid

businessunitid=1

Returnera endast bokningar på angivna anläggningar

ID-lista

productlabelid

productlabelid=3,5

Filtrera på angivna etiketter

ID-lista

productgroupid

productgroupid=1,2

Filtrera på angivna produktgrupper

ID-lista

Exempel:

http://api.brpsystems.se/v2/bookings.xml?apikey=338934897438&type=groupactivity

Svar

Tag

Attribut

Exempel

Format

Förklaring

bookings

start, end

<bookings start='2012-01-01' end='2012-01-02'>

Start och end visar start och slut på listan. Bookings-tagen omsluter bokningar.

 

booking

id

<booking id='24353'>

 

Representerar en bokning

type

 

<type>groupactivity</type>

 

Typ av bokning

businessunit

id

<businessunit id=11>Centrum</businessunit>

 

Bokningens anläggning

start

timestamp

<start timestamp='123243434'>2012-12-24 15:00</start>

Tidpunkt, timestamp=Tidsstämpel

Bokningens starttid

end

timestamp

<end timestamp='123243600'>2012-12-24 16:00</end>

Tidpunkt, timestamp=Tidsstämpel

Bokningens sluttid

product

id

<product id='3'>#se återkommande taggar#</product>

 

Bokningens produkt. För detaljer, se Återkommande taggar.

resources

 

<resources>

 

Resurslista

resource

id, type

<resource id='1' type='personal'>Laila</resource>

 

Resurs

externalmessage

 

<externalmessage>Externt meddelande</externalmessage>

 

Externt meddelande på bokningen

<bookings start='2012-01-01' end='2012-01-02'>
  <booking id='24353'>
   <businessunit id=11>Centrum</businessunit>
   <start timestamp='123243434'>2012-12-24 15:00</start>
   <end timestamp='123243600'>2012-12-24 16:00</end>
   <product id='3'>#se återkommande taggar#</product>
   <resources>
     <resource id='1' type='Personal'>Laila</resource>
     <resource id='2' type='Lokal'>Spinningsal 1</resource>
   </resource>
   <externalmessage>Externt meddelande</externalmessage>
  </booking>
  ...
</bookings>

Avboka

Anrop

HTTP DELETE till /bookings/{id}

Parametrar

namn

obligatorisk

exempelvärde

förklaring

Värdemängd

apikey

ja

338934897438

Integrationsspecifik nyckel

 

Svar

HTTP 204
Tomt innehåll.

Frågetecken

 • Konvention för attribut och payload. id, typ, andra attribut?
 • I en fullskalig implementation: Vad kommer inte att fungera med det här upplägget jämfört med vad vi gör i Swing-klienten idag?
 • När vi vill tex visa bokningar för en annan användare, vill vi då göra det enligt anropet /persons/20/bookings eller vill vi hantera användare på filternivå enligt /bookings?person=20,21? Dvs vill vi hålla actions på en nivå eller vill vi tillåta flera nivåer?
 • om tid och engagemang går att uppbringa: xmlgenerering? Ideer på lösningar?
 • No labels