Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Next »

Autentisering

Basic HTTP-autentisering används. username kan vara email, kortnummer eller kundnummer. Fyll på med mer här sen.

Felhantering

Svar

<errors>
<error code='1001' message='Felaktig parameter, fisrtname' debug='field=fisrtname'/>
</errors>

Format

Alla datum/tidpunkter är angivna i GMT+1 (Stockholm).

Datatyp

Format

Exempel

Kommentar

Datum

yyyy-MM-DD

2012-12-24

 

Tidpunkt

yyyy-MM-dd hh:mm

2012-12-24 15:00

 

Tidsstämpel

nnnnnnnnnnnnn

1298023236

Unix Epoch

Generellt

Svarstaggar som representerar riktiga objekt har alltid attributet id som innehåller objektets unika id.

Vokabulär

Ord

Mening

Kommentar

Bokning

OrderItem

Passbokning, värdekort, abonnemang, tjänster, arrangemang

Person

Användare/bokare

 

Bokningar tillhörande autentiserad användare

Hämta bokningar tillhörande den inloggade användaren. Detta anrop kräver autentisering.

Anrop

/bookings

Parametrar

namn

obligatorisk

exempelvärde

förklaring

Värdemängd

apikey

ja

338934897438

Integrationsspecifik nyckel

 

type

nej

groupactivity

Filtrera på typ av bokning.

groupactivity, service, valuecard, subscription, product, (package)

Exempel:

http://api.brpsystems.se/v2/bookings?apikey=338934897438&type=groupactivity

Svar

Tag

Attribut

Exempel

Format

Förklaring

bookings

start, end

<bookings start='2012-01-01' end='2012-01-02'>

Start och end visar start och slut på listan. Bookings-tagen omsluter bokningar.

 

booking

 

<booking>

Representerar en bokning

 

id

 

<id>24353</id>

Bokningens id, används vid inbokning

 

businessunit

id

<businessunit id=11>Centrum</businessunit>

Bokningens anläggning

start

timestamp

<start timestamp='123243434'>2012-12-24 15:00</start>

Tidpunkt, timestamp=Tidsstämpel

Bokningens starttid

end

timestamp

<end timestamp='123243600'>2012-12-24 16:00</end>

Tidpunkt, timestamp=Tidsstämpel

Bokningens sluttid

 
  • No labels