Child pages
  • Konstaterad kundförlust
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Bokföra konstaterade kundförluster

BRP har från version 25.218 stöd för bokföring av konstaterade kundförluster.

När en faktura konstateras som kundförlust blir den markerad som om den inte längre har en skuld, status på fakturan sätts till "Avskriven". Momsen återförs på respektive momskonto och kundfordran minskas. Skulle fakturan varit delbetald innan kundförlusten konstateras minskas kundfordran med återstående belopp och momsen fördelas proportionerligt till respektive momskonto.

Om en betalning av en faktura skulle inträffa efter att den avskrivits så återvinns den. Momsen återförs då och fakturan får status "Återvunnen". Kvar att betala ligger kvar på 0:-. Se Konteringsexempel för exempel

Inställningar

För varje momsgrupp anges ett konto för "Konstaterad kundförlust" och ett konto för "Återvunnen kundförlust".

Följande konton rekommenderas för detta:

6351

Konstaterad förlust KF 25%

6353

Konstaterad förlust KF 12%

6354

Konstaterad förlust KF 6%

6355

Konstaterad förlust KF 0%

3951

Återvunnen förlust KF 25%

3952

Återvunnen förlust KF 12%

3953

Återvunnen förlust KF 6%

3954

Återvunnen förlust KF 0%

Dessa ställs in under Ekonomi > Inställningar > Momsgrupper.

Att konstatera kundförlust

För att markera fakturor som konstaterade kundförluster söker man fram dem under Ekonomi > Fakturering > Fakturor. Markera de fakturor du vill avskriva, högerklicka och välj "Konstatera kundförlust". En dialog visas då enligt nedan.

Endast fakturor som har en positiv rest kan skrivas av. Har man markerat flera fakturor visas antal och totalsumma av de som hade en positiv rest.

Man får här möjlighet att ange en bokföringsdag.

Om minst en av markerade fakturor har status Indrivning eller Påminnelseservice visas även en kryssruta om fakturorna ska återkallas eller ej. Väljer man att återkalla skapas en Indrivningsaktivitet för detta som hanteras på vanligt vis, se todo.

Om man inte kryssar i rutan ligger ärendet kvar för indrivning/påminnelse och fakturan kan då återvinnas.

För att få konstatera en kundförlust krävs att din roll har rättigheten "Kreditering"

Att återvinna en kundförlust

Att återvinna en kundförlust är inget speciellt moment i BRP. Detta sker automatisk om en avskriven faktura betalas på ett eller annat vis, t.ex. i kassan, via Ekonomi > Fakturering > Fakturor eller via inläsning av en OCR-fil eller fil från indrivnings-byrå.

  • No labels