Child pages
  • Abonnemangsmatchning vid försäljning
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

När man säljer ett abonnemang i kassan eller en kund köper ett abonnemang via internetportalen så kan ett befintligt abonnemang förlängas eller det nya abonnemangets startdag flyttas till existerande abonnemangs slut beroende på hur systemet är inställt.

Görs detta i kassan så går det alltid att ändra det föreslagna datumet men gör kunden själv detta i webbportalen så används det föreslagna datumet automatiskt.

I alla fall utom "Inget" så får man i kassan upp en dialog om man vill förlänga befintligt abonnemang om man säljer samma abonnemangsprodukt som kundens befintliga abonnemang. Man kan då välja att debitera nästa period på abonnemanget (klicka "Ja" i dialogen), skapa ett nytt abonnemang ändå (klicka "Nej" i dialogen).

I internetportalen så får man automatiskt debitera nästa period på befintligt abonnemang om produkten på det nya och det gamla är den samma.

Inställningen som styr detta heter "Matcha abonnemang på" och ligger under Inställningar > Inställningar (Bokning). BRP:s support kan hjälpa till att ändra på den, den har följande lägen:

Inget

Ingen matching görs, nya abonnemang skapas alltid med dagens datum som föreslaget startdatum.

Medlemskap

(Detta är standardbeteendet om inte inställningen ändras).
Matchning sker på om befintligt abonnemang och det nya abonnemanget ger medlemskap. Om värdet för "ger medlemskap" är samma på båda abonnemangen så föreslås ett datum efter slutet på det befintliga abonnemanget, i annat fall föreslås idag som startdatum.

Produkt

Matchning sker endast på produkt.

Rättigheter

Om abonnemanget som säljs ger någon rättighet som kunden inte redan har så kommer abonnemanget föreslås starta försäljningsdagen. I annat fall så kommer starten föreslås till den första dag då kunden inte längre har alla de rättigheter som det nya abonnemanget kommer att ge. Säljs ett abonnemang utan rättigheter kommer det matchas på produkt.

 

Skapa alltid nytt abonnemang efter matchning

Vill man alltid skapa ett nytt abonnemang som börjar dagen efter den befintliga tar slut istället för att förlänga kan man använda "Skapa nytt abonnemang istället för att förlänga" under Inställningar > Inställningar (Bokning).

OBS! Denna inställning fungerar endast i samband med matchning av abonnemang.

  • No labels