Child pages
 • Fakturahändelser
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

När en faktura manipuleras så sparas den senaste händelsen samt datumet för detta på fakturan, detta visas sedan på fakturan samt i fakturalistan på person.

Följande händelser lagras:

 • Betald indrivning
  Fakturan har blivit betald via rapportering från Inkasso/indrivningsfirma
 • Betald påminnelse
  Fakturan har blivit betald efter minst en påminnelse
 • Betald påminnelseservice
  Fakturan har blivit betald via rapportering från påminnelseservice
 • Betald
  Fakturan har betalats på vanligt vis och hade skickad/ej skickad
 • Direktbetald
  Fakturan hade status "Inkasso" eller "Påminnelseservice" men har blivit delvis betalad på plats
 • Kvittad
  Fakturan har kvittats mot en annan faktura (även krediterad om man kvittar mot orginalfakturan).
 • Utbetald
  Fakturan hade negativt belopp och har nu betalats ut.
 • Återkallad
  En faktura med status "Inkasso" eller "Påminnelseservice" har blivit helt betald på plats.
 • Avskriven
  Kreditförlust realiserad avseende fakturan (Ej implementerat)
 • Återvunnen
  Tidigare realiserad kreditförlust har återvunnits (Ej implementerat)
 • No labels