Child pages
  • Anmälan av kassaregister och kontrollenhet till Skatteverket
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Anmäl innehav av kontrollenheten till Skatteverket:
Anmälan till Skatteverket

Så här fyller du i de uppgifter skatteverket efterfrågar:

Kontrollenhet

Det finns två typer av kontrollenheter vilken ni har framgår av etiketten på enheten
CleanCash A

CleanCash Multiuser C

Organisations-/personnummer

Ert organisationsnummer

Tillverkare

Cleancash eller Cleancash Multiuser

Modell

Kolla på den etikett som sitter på kontrollenheten. I exemplen ovan står det ovanför den röda cirkeln. Vid osäkerhet fråga BRP om detta.

Tillverkningsnummer

Finns på kontrollenheten efter S/N: (totalt 17 st tecken, inkl RIHTT)

Kontrollenhetens adress

Adressen där kontrollenheten står fysiskt. Vanligtvis butiken, men kan vara annan - särskilt om CleanCash C används.
För Netono gäller:

PIN Sweden AB
Järnbrotts Prästväg 2
421 47 Västra Frölunda

 

Kassaregister

Organisations-/personnummer

Ert organisationsnummer

Identifikationsnummer till kontrollenhet

Det nummer man fick när man registrerade kontrollenheten

Beteckning

BRP Systems

Modell/program

BRP Systems kassamodul 25.1

Tillverkningsnummer

Erhålls av BRP (BRPxxxx)

Kassaregistrets adress

Adressen till butiken

Programvarans adress

Adressen där programvaran är installerad.
För Netono gäller:

PIN Sweden AB
Järnbrotts Prästväg 2
421 47 Västra Frölunda

Kontrollremsa/Journalminne

Ange Journalminne och samma adress som programvarans adress

Vad händer sedan

  • En vecka efter registreringen skickar Skatteverket ut en kvittens på registreringen.
  • Kontrollera att allt är korrekt på kvittensen, korrigera eventuella felaktigheter.
  • Två veckor senare skickar Skatteverket etiketter som ska fästas på kontroll- och kassaenheten.

Att tänka på

  • Skatteverket skickar alltid information och kvittenser till bolagets sätesadress.
  • Om Skatteverket gör en kontroll och det visar sig att registreringen är felaktig eller etiketter saknas så debiterar de 10 000 SEK.
  • En Cleancash Multiuser står ibland i en datahall hos en driftsleverantör, behåll då etiketten hos er så att ni kan visa upp den om Skatteverket gör en kontroll.
  • Om ni byter ut kassadatorn måste nya etiketter beställas. Skicka e-post till kassaregister@skatteverket.se Uppge organisationsnummer och att ni behöver nya etiketter.

Övertagande av kontrollenhet

En kontrollenhet kan tas över av ett annat bolag.

 

 

 

 

 

 

n.

Bolag 1 avregistrerar kontrollenheten och kassaregistret mha identifikationsnumret (se etikett eller bekräftelse som Skatteverket skickade i samband med registreringen).

Bolag 2 registrerar kontrollenhet och kassaregister senast en vecka efter övertagandet.

  • No labels