Child pages
 • Konvertering (skarp)
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kundkort

Beroende på kund kan följande lista vara aktuellt att diskutera:

 1. Kunden bör ha tillgång till det gamla systemet för att kunna kolla "facit" när man är osäker på något i BRP.
 2. Är det aktuellt med objekt (dimensioner)?
 3. Lagerplats
 4. Kassaenhet
  1. Internetkassa
  2. Är det aktuellt med objekt (dimension)?
  3. Lagerplats kopplat
  4. Växelkassa
 5. Kolla anläggningen
  1. Logotyp
  2. Kassa för entré
  3. Eventuellt objekt (dimension)
  4. Internetkassa
  5. Visa på Internet

Tänk på att en ny anläggning kan ärva en annan. Detta är framför allt aktuellt när kunden har många produkter kopplad till en annan anläggning, man slipper då gå in och aktivera den ny anläggning på varenda produkt.

Menyval Kontaktergister --> Kontaker

 1. Kolla vanliga uppgifter som namn, telefon, e-post.
 2. Utöver det kolla att eventuella kortnr är med och hur det ser ut med eventuella prefixer eller suffixer, att lösenord är satt så de kommer in i webbokningen.

Pågående Abonnemang

Menyval Produtker --> Abonnemang

 1. Kolla att antal ser rätt ut, beloppen etc.
 2. Kolla abonnemangen med annan betalare, dvs att det syns tydligt och att betalaren är upplagd som kontakt i BRP.
 3. Ska abonnemangen massbytas till nya som har skapats eller är det mer aktuellt att fixa de inkonverterade produkterna?
 4. Verfiera att gamla ekonomiska anteckningar finns med på kundes meddelande flik, eller på själv abonnemangets anteckningar.
 5. Är betalorgansation relevant? Verifiera!
 6. Är det abonnemang som helt eller delvis betalas av företag?

Abonnemangsprodukter

Menyval Produkter --> Produkter. Filtrera på abonnemang. Kolla även inaktiva och borttagna.

 1. Kolla att de har korrekt namn etc.
 2. Kolla pris och debiteringsintervall
 3. Kräver AG eller inte
 4. Ger medlemskap eller inte
 5. Anläggningar som får jobba med den
 6. Rättigheter (framför allt inpassering)
  1. Testa passera in kunder från ett gäng olika abonnemangstyper.
 7. Verifiera avvikelser

Medgivande

Menyval Ekonomi --> Fakturering --> Autogiromedgivande

 1. Stämmer antal?
 2. Är de aktiva och fungerar?
 3. Stämmer medgivande nr?
 4. Behöver de ägas av ett annat bolag. Vid det här skedet är det ändå lite sent men kolla i alla fall.

Debitering AG abonnemang

Menyval Ekonomi --> Fakturering --> Debitering AG Abonnemang

 1. Har medgivande, släpande
  1. Stämmer beloppet?
 2. Har medgivande, korrekt debiterade
  1. Stämmer beloppet?
 3. Saknar medgivande, släpande
  1. Stämmer beloppet?
 4. Saknar medgivande, korrekt debiterade
  1. Stämmer beloppet?

Debitering abonnemang (ej AG).

Menyval Ekonomi --> Fakturering --> Debitering Abonnemang

 1. Välj datum, kolla antal och belopp.

Fel från gamla systemet

 1. Ibland är det lättare att fixa fel från ett gammalt sytem i det nya. Verfiera att det gjorts om det är aktuell.
 • No labels