Child pages
  • Marknadsaktiviteter (statistik)
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

En marknadsaktivitet är en kontakt mellan en kund och en personal, exempelvis ett inkommande telefonsamtal. Genom att registrera marknadsaktiviteter får ni en bättre överblick över era kontakter med en kund eller en organisation.

Man kan också registrera planerade kundkontakter, tilldela dem till någon i personalen och sedan kontrollera att uppgiften utförts och se resultatet av denna kontakt. Detta förutsätter att personalen regelbundet kontrollerar listan med marknadsaktiviteter.

En marknadsaktivitet kan skapas från personkortet eller från Kontaktregister > Marknadsaktiviteter.

Förklaring till uppgifter för Marknadsaktiviteter

Person:

Namnet på personen som personkortet tillhör.

Koppla till organisation:

Om personen ingår i en organisation så kommer kontakten att synas även hos organisationen om ni markerar detta fält.

Typ:

Välj bland de marknadsaktivitetstyper ni tidigare registrerat under Kontaktregister > Inställningar > Marknadsaktivitetstyper.

Ämne:

Ange en kort beskrivning som visar vad marknadsaktiviteten handlar om.

Status:

Ange status på aktuell marknadsaktivitet. Välj mellan statusarna "Ej påbörjad", "Pågår" och "Klar".

Start:

Aktuellt datum och klockslag sätts automatiskt i samband med att marknadsaktiviteten skapas men uppgifter kan ändras manuellt.

Slut:

Ange datum och klockslag när marknadsaktiviteten avslutas. När ni klickar på ikonen med klockan sätts tidpunkten till nuvarande tidpunkt och status ändras automatiskt till "Klar".

Ansvarig:

Ange den person som är ansvarig för denna marknadsaktivitet. BRP väljer automatiskt den inloggade personen men valet kan ändras manuellt. Välj bland de personer som ni tidigare registrerat som anställda.

Noteringar:

Här kan ni skriva in anteckningar som är viktiga för marknadsaktiviteten. Alla manuellt skickade mail och SMS till kunden från BRP skapar en marknadsaktivitet.

Skapad:

Visar datum då marknadsaktiviteten registrerades i BRP.

Endast synlig för ansvarig:

Markera detta fält om marknadsaktiviteten endast ska vara synlig för den person som ni angett i fältet "Ansvarig" ovan.

  • No labels