Child pages
  • Hur gör man en tvingad avslutning?
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Från och med BRP-versionen 24.526 stängs BRP ned genom att ni samtidigt trycker ner "Alt-tangenten" och "Q-tangenten". Tidigare versioner stängs ned med tangentkombinationen "Ctrl-shift-ALT-Q".

Om BRP inte stängs ned så kan ni istället gå till Kommandotolkfönstret genom att samtidigt trycka på tangenterna "Alt" och "TAB". Stäng detta fönster genom att klicka på krysset i det övre högra hörnet. Om fönstret inte kan "kryssas" ner så försök att stänga fönstret genom att samtidigt trycka på tangenterna "Ctrl" och "C".

BRP stängs ner och startas upp på vanligt sätt.

  • No labels