Child pages
  • Hitta id för anläggningar och produkter
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

ID för anläggning

  1. Gå till er internetbokning utan att skicka med en businessunit. Det är viktigt att din browser inte har en pågående session kopplad till en speciell anläggning. Om du använder Chrome kan du välja att skapa ett nytt inkognitofönster och gå till adressen där, för då får du upp listan med alla anläggningar.
  2. Titta på sidans källa, där ser du en lista över alla anläggningar med internetbokning och deras ID.

ID för produkter i webbokningen

  1. Gå till den meny i internetbokningen där produkttypen visas (exempel "Boka tjänst" om det är en tjänsteprodukt)
  2. Titta på sidans källa där produkternas ID visas

ID för produkt i BRP

  1. Meny Produkter > Produkter
  2. Högerklicka i rubrikraden
  3. Kryssa i id som kolumn

productid produkt id businessunitid anläggningsid

  • No labels