Child pages
 • Konvertering från DL (DataLasse)
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Denna sida dokumenterar vad som ingår i konverteringen från DL.

Personer

 • Kundnummer
 • Förnamn
 • Efternamn
 • Tele hem
 • Tele mobil
 • Tele fax
 • E-post
 • Adress
 • Fakturaadress
 • Kön
 • Födelsedag
 • Personnummer
 • Kortnummer

Anteckningar på kund

Hamnar under fliken Meddelanden på personkortet

Abonnemang

 • Start
 • Bundet t.o.m.
 • Debiterat t.o.m.
 • Frysningar (pause start, pause end)

Produkter (varor och abonnemangsprodukter)

 • Namn
 • Pris
 • Produktgrupp
 • Debiteringsintervall

Värdekort

(ligger i en separat databas, FrontDesk , kom ihåg att be om den ifall nedanstående ska med)

 • Klippkort
 • Presentkort

Faktura historik

Inga fakturor konverteras.
Däremot viss historik kring datum, belopp, betalare som läggs under historikfliken på abonnemanget.

Kundfoton

Foton på kunderna kan föras över.

 • No labels