Child pages
  • Omsändning av ej genomförda autogirofakturor
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 3 Next »

Omsändning av obetalda autogirofakturor från tidigare månader

Ibland finns önskemål om att göra ett nytt försök att dra en autogirodragning som inte gick igenom på första försöket. Det kan man göra enligt följande:

  1. Gå till Ekonomi > Fakturering > Fakturor, Typ: "AG-Fakturor"
  2. Klicka på "Obetalda".
  3. Klicka på Ctrl + A för att markera alla.
  4. Klicka på knappen "Autogiro". Då skapas en dragningfil för de fakturor där den som ska betala har ett giltigt medgivande.
  5. Klicka sedan på "Ej skickade".
  6. Klicka på Ctrl + A för att markera alla.
  7. Klicka på knappen "Autogiro". Då skapas en dragningfil för de fakturor där den som ska betala har ett giltigt medgivande.
  8. Nu ska du ha skapat 2 st dragningfiler som du skickar till BGC på samma vis som den vanliga filen.
  • No labels