Child pages
 • Konvertering från BRP
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Information

Vid konvertering från en BRP till en annan BRP t.ex. vid uppköp av en anläggning så är det i stora drag Personer, Organisationer, Abonnemang och Produkter som konverteras. Ekonomisk data som kvitton, fakturor, journaler etc förs inte över, inte heller beställningar, bokningar, historik och konfiguration.

Nedan följer i mer detalj vad som konverteras. Det som inte står med nedan kommer heller inte med.

Inställningar

Alla systeminställningar som den anläggningen som bryts ut använder kan flyttas och läggas på anläggningsnivå i den nya databasen. Prioritet anläggningsnivå, bolagsnivå, systemnivå.

Klientinställningar

Klientinställningar kan konverteras. Tänk dock på att klientinställningar innehåller namn på t.ex. kassaenhet, portar etc som inte nödvändigtvis finns i den nya databasen som de konverteras till.

Produkter

Abonnemansprodukter och värdekortsprodukter konverteras endast de som används av abonnemang och värdekort på anläggningen, för övriga produkttyper konverteras alla produkter som är markerade som aktiva för den anläggning som konverteras. Alla standardpriser förs över men inte priser kopplade till prislistor, resurser eller scheman. I övrigt förs följande data över:

 • Namn
 • Typ
 • Produktgrupp (till existerande produktgrupp om namnet matchar, annars skapas ny med "-" i början av namnet)
 • Konto (till existerande konto om nummer matchar, annars skapas nytt med "-" i början av namnet)
 • Momssats
 • Färg
 • Antal deltagare
 • Antal dropin
 • Ej debiterbar
 • Inga rättigheter krävs
 • Kräver kort/armband
 • Beskrivning
 • Visa i kassan
 • Bokningsbar via Internet
 • Bindningstid
 • Debiteringsintervall
 • Förnya automatisk
 • Justera betalning mot månadsslut
 • Ingår i debiteringsrutin
 • Kräver Autogiro
 • Typ av värdekort
 • Antal enheter
 • Giltigt mån

Person

Alla personer som är kopplade till aktuell anläggning och som inte är markerade som raderade flyttas över. Följande personalia flyttas över:

 • Förnamn
 • Efternamn
 • Kundnummer
 • Lösenord
 • Kön
 • Personnummer
 • E-post
 • Kredit
 • Senaste besök
 • Antal besök
 • Kortnummer
 • Internt meddelande
 • Fakturadagar
 • Tillåt massutskick
 • Födelsedag
 • Skapad
 • Ändrad
 • Telefon hem, arbete, mobil
 • Tele Fax
 • Adress
 • Fakturaadress
 • Anteckningar
 • Kundmeddelanden
 • Journalanteckningar (bara texten, ej journaltyp eller kopplad journal)
 • Organisation
 • Anställd
 • Anställningsnummer
 • Anställingsdatum
 • Har slutat
 • Sista anställningsdag
 • Gamla fakturor skapas som anteckningar

Autogiromedgivande

Autogiromedgivanden kopplade till personer som konverterats flyttas över.

 • Betalarnummer
 • Clearing + Kontonummer
 • Kontoinnehavare
 • Anteckning
 • Upplagd
 • Lägg upp
 • Avregistrera
 • Ändra
 • Avtal finns
 • Senaste fel
 • Hos BGC
 • Senaste förändring
 • Uppsagt av betalaren
 • Bolag

Organisation

Alla organisationer som är kopplade till aktuell anläggning flyttas över.

 • Namn
 • Organisationsnummer
 • Internt meddelande
 • Anteckningar
 • Hemsida
 • Kundnummer
 • Rabatt
 • E-post
 • Tele Fax
 • Telefon
 • Skapad
 • Ändrad
 • Fakturareferens
 • Tillåt massutskick
 • Fakturadagar
 • Adress
 • Fakturaadress

Abonnemang

Alla abonnemang som är kopplade till aktuell anläggning förs över.

 • Produkt
 • Nyttjare
 • Start
 • Bundet t.o.m.
 • Debiterat t.o.m.
 • Förnya automatiskt
 • Pris
 • Prisgaranti
 • Prisjustering
 • Extra engångsbetalning
 • Anteckningar
 • Betalare
 • Antal samtida nyttjare
 • Max antal nyttjare
 • Sparade dagar
 • Makulerat
 • Betalarorganisation
 • Betalarorganisations belopp
 • Uppsägningsdag
 • Avvikelser

Värdekort

Alla presentkort och klippkort kopplade till anläggningen som fortfarande har klipp eller belopp kvar.

Obs! Efterfakturerade klipp kommer ej med, se till att fakturera ut dem innan konvertering.

 • Produkt
 • Belopp totalt
 • Belopp kvar
 • Klipp totalt
 • Klipp kvar
 • Giltigt
 • Innehavare
 • Anteckning
 • Beskrivning (för rapport)
 • Mottagare (för rapport)
 • Organisation
 • Giltig för alla i organisationen
 • Skapad
 • Nummer

Resurser

Alla resurser kopplade till anläggningen förs över.

 • Namn
 • Prioritet
 • Resurstyp (id matchning)
 • Är personal
 • Personalkoppling
 • Beläggningsgradstyp
 • Visa beläggningsgrad på Internet

Vyer

Alla anläggningens vyer förs över. Obs! Bokningar konverteras ej.

Arbetspass

Arbetspass vars samtliga resurser tillhör anläggningen förs över.

 • Resurser
 • Dag
 • Starttid
 • Sluttid

Träningsstatistik

 • Tidpunkt
 • Namn
 • Anläggning om anläggningen finns i nya databasen

Dokument

 • Foto på personer

Övrigt att tänka på

 • Om anläggningen ska byta ut sina gantner-chip för att få samma FID som de andra anläggningarna, tänk på att byta till det nya FID:t på anläggningens portar.
 • Efterfakturerade klippkort måste faktureras ut innan konverteringen annars hamnar skulden fel.
 • Lager förs inte över.
 • Resursbehov på produkter förs inte över.
 • Roller förs inte över (samma roll kan ju ha olika rättigheter i olika installationer).


 • No labels