Child pages
  • Noshow för tjänstebokningar
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

De kunder som inte utnyttjat sina tjänstebokningar läggs till manuellt på noshows-lista:

  1. Sök upp aktuell bokning i bokningsschemat
  2. Markera bokningen och högerklicka
  3. Välj "Skapa noshow"

Om tjänstebokningen ska avbokas rekommenderar vi att ni gör detta i samband med att kunden sätts upp på noshows-listan. För mer information se Hantering av noshows.

  • No labels