Child pages
  • Tjänstebokningar
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 4 Next »

Tjänstebokningar per person

Tjäntebokningar per bokare

Visar per anställd hur många bokningar dom gjort under en valfri tidsperiod. Det är bokningstillfället som avses och inte när bokningen inträffar. Förutom antalet bokningar visas även antalet bokade timmar samt priset ex moms. Det ges även möjlighet att filtrera på produktgrupp och produkt.

Tjänstebokningar per resurs

  • No labels