Child pages
 • Övningsuppgifter - receptionister
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Dessa uppgifter är tänkt att ge receptionister en bild över de kunskaper de behöver i BRP. Observera att dessa övningar bör ske i en övningsdatabas.

En del av poängen med dessa är att bekräfta er kunskapsnivå alternativt identifiera ett utbildningsbehov. Om ni inte kan/förstår en uppgift så är det ett tydligt behov som behöv tillfredställas. Kontakta er system adminstratör.

Kontaktregister

 1. Skapa en person
 2. Skapa en organisation
 3. Koppla en person till en organisation

Kassan

Varor
 1. Sälj en vanlig vara.
Abonnemang
 1. Sälj ett vanligt kontant abonnemang.
 2. Sälj ett AG abonnemang.
 3. Sälj ett AG abonnemang med annan betalare.
 4. Sälj ett AG abonnemang UTAN medgivande (konto nr.).
  1. Komplettera medgivandet.
   1. Dels på kundens kundkort.
   2. Dels på menyval Ekonomi --> Fakturering --> Autogiro medgivanden.
Värdekort
 1. Sälj ett klippkort kopplat till en kund.
 2. Sälj ett presentkort kopplat till en kund.
 3. Sälj ett klippkort som INTE är kopplat till en kund (notera nummret som den fick).
 4. Sälj ett presentkort som INTE är kopplat till en kund (notera numret här med).
 5. Använd ett klippkort som betalmedel (köp en produkt med klippkortet).
  1. Gör ett återköp tillbaka till ett klippkort.
  2. Återköp hela klippkortet
 6. Använd ett presentkort som betalmedel (köp en produkt med presentkortet).
  1. Gör ett återköp tillbaka till ett presentkort.
 7. Återköp en vanlig vara och ge kunden tillbaka ett tillgodohavande istället för kontanter (ger de ett presentkort på det återköpta beloppet).
 8. Extra poäng
  1. Använd ett klippkort för en tjänst
   1. Sälj ett klippkort som innehåller en tjänst (försagsvis ett PT klippkort som gäller för PT 60 minuter) kopplat till en ny kund som du dessutom skapat med hjälp av personuppslagning.
   2. Boka en PT timme på en resurs med den nyligen skapade personen som beställare. Stäng beställningen.
   3. Öppna beställningen och ta beställningen till kassan. Debitera bokningen med klippkortet.
  2. Använd ett presentkort för en tjänst
   1. Sälj ett presentkort anonymt. Notera nummret presentkortet fick.
   2. Boka en PT timme på en resurs. Skapa en ny kund för denna beställning. Stäng beställningen.
   3. Öppna beställningen och ta den till kassan.
   4. Ta betalt med hjälp av det nyligen sålda presentkortet 
Allmänt
 1. Gör ett återköp kontant.
 2. Fakturera ett köp från kassan.
 3. Ta betalt för en faktura i kassan.
 4. Leta upp ett köp på kassaremsan och gör ett återköp med samma betalsätt som köpet genomförde med ursprungligen.
 5. Gör ett återköp av ett årskort på korrekt sätt. Dvs själva årskortet som kunden har måste makuleras.
 6. Gör en slutgiltig kassarapport som är 100% korrekt, dvs inte har några felräkningspengar.

Kundkort

 1. Frys ett abonnemang 1 månad.
 2. Säg upp ett abonnemang.
 3. Koppla ett medlemskort (plastkort) till en kund.

Bokningsvyn

 1. Boka upp en massag eller PT på en kund.
  1. Ta betalt för den tjänsten i kassan.
  2. Fakturera den från beställningspanelen.
 2. Öppna upp en beställning genom att hitta en bokad tjänst på bokningsvyn och lägg till en bokning till i sammabeställning.
 3. Ändra en bokning genom kundens kundkort.
 4. Öppna en beställning genom menyval Bokning --> Beställningar och lägg till en bokning i samma beställning.
Gruppaktiviteter
 1. Boka en kund på ett pass.
 2. Avboka en kund.
 3. Ställ in ett pass.
 4. Passera in en kund manuellt. Tänk på att välja ett pass som snart börjar.
  1. Verifiera de blev avprickade på passet.

Arrangemang

 1. Skapa ett arrangagemangstillfälle, dvs schemalägg ett arrangemang.
  1. Lägg till en intern lokalbokning som tjänst. Detta är för att boka upp lokalen så det inte blir dubbelbokad. Det är inget som påverkar/belastar kunden. Observera att du kanske måste först skapa en "ej debiterbar" tjänst.
 2. Boka in en kund och ta betalt i kassan.
 3. Ta ut en deltagarlista.

Inpassering

 1. Manuellt passera in en person (F4) som har ett abonnemang.
 2. Maneullt passera in en person som har ett klippkort innehållande entréprodukter.
 3. Ångra en inpassering för kund med ett abonnemang.
 4. Ångra en inpassering för kund med ett klippkort.
  1. Verifiera att de fick tillbaka klippet.

Odebiterade bokningar

 1. Boka in en tjänst på en resurs i bokningsvyn. Tänk på att boka den idag och inte i framtiden, annars syns den inte som odebiterad. Ta inte betalt. Stäng beställningen.
 2. Använd Spara knappen i kassan och spara en vara på en kund.
 3. Boka in en kund på ett arrangemang. Ta inte betalt. Stäng beställningen.
 4. Genom menyval Ekonomi --> Odebiterade bokningar.
  1. Leta upp dessa tre bokningar.
  2. Fakturera en av dem.
  3. Avboka en av dem.
  4. Ta betalt för en av dem i kassan.
 • No labels