Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 21 Next »

Anpassning iPhone
Anpassning Android

Screenshots

Boka

Detta är huvudbilden som visas varje gång applikationen startas.
Alla färger som representerar olika status på passen går också att styra.
Den övre rullgardinslistan visa de olika anläggningarna om företaget har fler än en.
Den andra rullgardinslistan visas endast om man använder möjligheten att filtrera gruppaktiviteter på produktgrupp.

Android

iPhone

Meny (Android)

För Android visas den undre menyn vid tryck på telefonens Meny-knapp.
Motsvarande navigationsfält visas alltid på iPhone.

Mina bokningar

Visar de pass som man är bokad på eller står på reservplats till.

Android

iPhone

Info

En sida med information. En informationssida per anläggning. Denna text ändras direkt i BRP och kan innehålla html. Sidan är scrollbar.

Android

iPhone

Inställningar

Här ställer medlemmen in sina inloggningsuppgifter. Detta är samma uppgifter som används för inloggning till webbokningen. Första gången man startar appen visas denna sida. Efter det behöver medlemmen aldrig logga in.

Android

iPhone

Market & Appstore

Det blir en app för varje BRP-kund. Namnet på appen, bilder, beskrivande text etc som visas på Market och i Appstore komponeras av varje kund men det är BRP som sedan publicerar appen på Market.

Texter

  • Title (30 tecken)
  • Description (4000 tecken)
  • Promo text (80 tecken)
  • Contact information: Website, Email, Phone

Styles

Färger

#AARRGGBB
AA = Graden av genomskinlighet. FF=helt opak, 00=helt genomskinlig
RR = Röd, FF=max röd, 00=inget rött
GG = Grön, FF=max grön, 00=inget grön
BB = Blå, FF=max blå, 00=inget blå

Bakgrund

#00FFFFFF

Text

#000000

Bokningsbar

#80F0F0F5

Möjlighet att boka reservplats

#80FFFFCC

Ej bokbar

#80F0DDDD

Bokad

#8080FF80

Reservplats bokad

#80FFFF80

Inställt

#80FFDDDD

  • No labels