Child pages
  • Lådöppning
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kassalådan öppnas med tangenten "F11" eller genom en försäljning med 0 (noll) kronor. Alla lådöppningar loggas och redovisas på kassarapporten.

  • No labels