Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 14 Next »

Screenshots

Boka

Detta är huvudbilden som visas varje gång applikationen startas.
Den övre bilden och bakgrundsbilden kan bytas ut eller tas bort helt.
Alla färger som representerar olika status på passen går också att styra.
Den övre rullgardinslistan visa de olika anläggningarna om företaget har fler än en.
Den andra rullgardinslistan visas endast om man använder möjligheten att filtrera gruppaktiviteter på produktgrupp.

Meny

Den undre menyn visas vid tryck på telefonens Meny-knapp.

Mina bokningar

Visar de pass som man är bokad på eller står på reservplats till.

Info

En sida med information. En informationssida per anläggning. Denna text ändras direkt i BRP och kan innehålla html. Sidan är scrollbar.

Inställningar

Här ställer medlemmen in sina inloggningsuppgifter. Detta är samma uppgifter som används för inloggning till webbokningen. Första gången man startar appen visas denna sida. Efter det behöver medlemmen aldrig logga in.

Market

Det blir en app för varje BRP-kund. Namnet på appen, bilder, beskrivande text etc som visas på Market komponeras av varje kund men det är BRP som sedan publicerar appen på Market.

Bilder

Screenshots, at least 2:
320 x 480, 480 x 800, or 480 x 854
24 bit PNG or JPEG (no alpha)
Full bleed, no border in art
You may upload screenshots in landscape orientation. The thumbnails will appear to be cropped, but the actual images will be preserved.

High Resolution Application Icon:
512w x 512h
32 bit PNG or JPEG
Maximum: 1024 KB

Promo Graphic (optional):
180w x 120h
24 bit PNG or JPEG (no alpha)
Full bleed, no border in art

Feature Graphic (optional):
1024w x 500h
24 bit PNG or JPEG (no alpha)
Will be downsized to mini or micro

Promotional Video (optional):
YouTube URL

Texter

  • Title (30 tecken)
  • Description (4000 tecken)
  • Promo text (80 tecken)
  • Contact information: Website, Email, Phone

App

Bilder

Icon

Low density screen (ldpi)

Medium density screen (mdpi)

High density screen (hdpi)

36 x 36 px

48 x 48 px

72 x 72 px

Banner
Bör inte vara högre än 40px för att inte ta för mycket av skärmens yta.
Se http://developer.android.com/guide/practices/screens_support.html

Bakgrund
Ninepatch-bild som ligger under bokningsaktiviterena. Se screenshots. Bilden vi använt är 230x300. För att passen ska synas bra bör denna bild vara enfärgad och ljus.

Styles

Färger

#AARRGGBB
AA = Graden av genomskinlighet. FF=helt opak, 00=helt genomskinlig
RR = Röd, FF=max röd, 00=inget rött
GG = Grön, FF=max grön, 00=inget grön
BB = Blå, FF=max blå, 00=inget blå

Bakgrund

#00FFFFFF

Text

#000000

Bokningsbar

#80F0F0F5

Möjlighet att boka reservplats

#80FFFFCC

Ej bokbar

#80F0DDDD

Bokad

#8080FF80

Reservplats bokad

#80FFFF80

Inställt

#80FFDDDD

  • No labels